Foto: ANP AlgemeenNieuws

Agrifirm ziet resultaat en volumes dalen

Agrifirm heeft over 2022 een nettoresultaat geboekt van € 24,1 miljoen. Dat is een daling van 29% ten opzichte van een jaar eerder.

Over dit resultaat keert de coöperatie € 14,3 miljoen uit aan de bijna 10.000 Nederlandse leden. Een jaar eerder was dit € 25 miljoen. De totale omzet steeg met 19% naar € 2,8 miljard.

In Nederland steeg Agrifirms omzet met 21% naar ruim € 1,8 miljard. Alleen in China was sprake van een omzetdaling. Agrifirms kasstroom uit operationele activiteiten nam af met 62% naar € 14,7 miljoen, vanuit een lager bedrijfsresultaat en een hoger werkkapitaal als gevolg van hogere voorraden en afgenomen liquiditeit bij hogere debiteurenposities.

Gezien de goede solvabiliteitspositie van de onderneming ziet CEO Dick Hordijk dit niet als probleem. “Dit fenomeen treedt vaker op. In een stijgende markt moet je enorm veel extra contanten voor je uitstaande debiteuren en voorraden inzetten, maar uiteindelijk komt het weer terug als de markt daalt”.

De resultaten werden in 2022 volgens Agrifirm sterk beïnvloed door de wereldwijde stijging in grondstofprijzen, de onrust in de agrarische sector in West-Europa en de aanhoudende druk van dierziektes wereldwijd.

Ruim 4,9 miljoen ton voer afgezet in 14 landen

Wereldwijd werd er door Agrifirm ruim 4,9 miljoen ton voer afgezet in 14 landen. Dat is een daling van een kleine 5% ten opzichte van 2022. De afzet van mengvoer daalde met 6% naar 3.4 miljoen ton terwijl de afzet van premixen en concentraten toenam met 29% naar 578 duizend ton.

Opvallend is dat Agrifirm aangeeft dat haar marktaandeel in de Nederlandse rundveesector opnieuw is gestegen. Het gaat niet alleen om autonome groei want de onderneming kreeg er naar eigen zeggen meer klanten bij dan dat er stopten. De prijzen in de varkenssector stonden onder druk en mede door stijgende kosten was het in deze sector een uitdagend jaar. Toch waren de technische resultaten goed en wist Agrifirm naar eigen zeggen ook in deze sector marktaandeel te winnen.

Vogelgriep

De pluimveesector had naast de grote prijsstijgingen te kampen met een toename van het aantal gevallen van vogelgriep. Dit laatste heeft een grote impact gehad op bedrijven van veel leden, waarbij sommige bedrijven meerdere keren werden getroffen door deze dierziekte. Financieel draaiden de bedrijven goed, zowel in de legsector alsook de vleessector. Biologische leden zagen voor het eerst in jaren een daling in de afzet van veel van hun producten. Vanwege de problemen op de grondstoffenmarkt was het voor Agrifirm technisch gezien soms lastig om de juiste grondstoffen aan te kopen.

De onderneming geeft geen informatie over volumes mengvoer per sector in Nederland. Wel laat de onderneming weten dat het totale volume licht is gedaald, al zijn de resultaten per sector verschillend. Hordijk maakt zich over deze krimp weinig zorgen. Dat komt volgens hem pas als er leden vertrekken die al jaren lid zijn van de coöperatie. Dat is tot op heden volgens hem nog maar beperkt het geval.

Natuurlijk streeft ook Agrifirm naar een optimale bezetting van de fabrieken, maar daar wil Hordijk niets concurrentieoogpunt niets over kwijt. “Wat ik wel kan zeggen is dat we met onze prijzen goed in de markt zitten en dat onze winst op orde is. Daaruit kun je concluderen dat er sprake is van een gezonde balans.” Dat betekent volgens de CEO niet dat de productiecapaciteit, gezien de algehele krimp van de sector, iets is waar scherper naar wordt gekeken dan een paar jaar geleden. Ook in België is dit het geval.

Volumes onder druk in België

In België stonden de volumes in de varkens- rundvee- en pluimveesector sterk onder druk. In de pluimveesector lukt het wel om de marges overeind te houden. In België konden de gestegen kosten grotendeel worden doorbelast naar de markt. Wel heeft het volumeverlies in legpluimvee, varkens en een sterke daling in export van concentraten een negatief effect op de dekkingsbijdrage van de fabrieken. In Spanje ondervond Agrifirm hinder door een sterke consolidatie en integratie van de varkenssector.

Minder omzet Agrifirm in China

China is het enige land waar Agrifirms omzet is gedaald. De omzet daalde met 16% naar € 61,4 miljoen. Agrifirm is hier vooral actief in de varkenssector. Extreem lage varkensprijzen in combinatie met gestegen grondstoffen- en voerkosten leidden de eerste acht maanden van 2022 tot grote verliezen bij varkenshouders en integraties. Ook stopte een deel van de klanten als gevolg van dierziekten en Covid-19 veroorzaakte naast lockdowns ook leveringsproblemen. Ook in Zuidoost-Azië hadden de activiteiten te kampen met tegenwind als gevolg van voortdurende uitbraken van dierziekten, tekorten op de grondstoffenmarkt en druk op de prijzen.

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) als geheel zijn de verkopen gedaald als gevolg van de forse stijging in grondstofprijzen. Prijsaanpassingen leidden tot lagere verkoopvolumes van jongdiervoeders en additieven. Agrifirm geeft aan dat de verwachte groei in EMEA langer op zich laat wachten. Lokale koopkracht, met name in Afrika, en hogere verkoopprijzen als gevolg van grondstofaanpassingen laten een vermindering van de kipconsumptie zien.

Voor Agrifrim leidde dit tot een forse afname van de vraag naar concentraten en premixen. De verwachting is dat dit in 2023 weer zal aantrekken. In Nederland is de productielocatie in Utrecht desondanks stopgezet om de verkoop van de fabriek mogelijk te maken. Dit houdt verband met uitbreiding van de productiecapaciteit in Drongen (België).

Plantaardige sector

De plantaardige sector presteerde volgens Agrifirm opnieuw goed met een sterke omzetstijging als gevolg van zowel marktaandeelgroei als prijsstijgingen. In alle sectoren groeide het marktaandeel. Een stabiele bedrijfswinst laat zien dat de kostenstijgingen in energie en grondstoffen op een gezonde manier aan de markt konden worden doorbelast. Een nadelige inkooppositie op meststoffen in een dalende markt vanaf oktober leidde wel tot een afwaardering die in het laatste kwartaal een negatief effect had op het jaarresultaat.

Beheer
WP Admin