Het bedrijfsresultaat van Agrifirm daalde in dat tumult met €39 miljoen naar €2,4 miljoen. Het groepsvermogen daalde met €10 miljoen naar €507 miljoen, terwijl de solvabiliteit toenam van 51,3% naar 55%. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Agrifirm verliest 9% voeromzet in 2023

Agrifirm heeft afgelopen jaar 9% minder veevoer afgezet ten opzichte van een jaar eerder. Dat gebeurde vooral in Europese markten. De omzet in België, Polen en Duitsland liep in euro’s fors terug. De akkerbouwvolumes in Nederland zijn gelijk gebleven. Dat blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers.

De veevoerproducent realiseerde in 2023 een nettoverlies van €3,6 miljoen. In 2022 was het resultaat een kleine €28 miljoen beter. De omzet daalde met 13% naar ruim €2,4 miljard. De leden krijgen €7,3 miljoen aan ledenkorting. Er volgt geen nabetaling. In 2022 waren beide samen goed voor €23,5 miljoen.

De resultaten bleven achter bij de doelstellingen, met name in het buitenland. De voercoöperatie geeft aan dat het ledenbedrijf in Nederland naar omstandigheden goed heeft gedraaid.

2023 is een jaar van uitschieters door sterk dalende grondstofkosten. Daardoor gaf Agrifirm €330 miljoen minder uit aan grond- en hulpstoffen. De eindvoorraden vallen €80 miljoen kleiner uit dan een jaar eerder. De handelsvorderingen zijn €102 miljoen lager. En de kortlopende schulden daalden in 2023 met €78 miljoen. Uiteindelijk is de netto kasstroom €104 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van Agrifirm daalde in dat tumult met €39 miljoen naar €2,4 miljoen. Het groepsvermogen daalde met €10 miljoen naar €507 miljoen, terwijl de solvabiliteit toenam van 51,3% naar 55%.

Voerafzet gedaald

De totale afzet van diervoeding daalde van ruim 4,9 miljoen ton naar 4,5 miljoen ton. Naast een daling van de verkoop van voer in Nederland had Agrifirm ook over de grens te maken met ‘uitdagingen’. Het voerbedrijf, dat geen volumes per land rapporteert, noemt specifiek België en China. Zowel in mengvoeders, co-producten als premixen en concentraten was sprake van een daling in volumes.

De afzet van mengvoeders daalde met circa 5% naar 3,2 miljard ton. De afzet van co-producten daalde met zo’n 9% naar 899.000 ton. In premixen en concentraten is sprake van een daling van maar liefst 34% naar 381.000 ton terwijl de omzet in euro’s toenam.

Minder voer naar koeien en varkens, meer naar pluimvee

De totale verkoop in de divisie gericht op herkauwers was in 2023 lager dan in het jaar ervoor. Dit komt volgens de onderneming deels door een verschuiving naar vochtrijk mengvoer. Ook de lagere afzet van kunstmest telt hierin mee.

De divisie gericht op varkens en pluimvee wist in de krimpende markt het marktaandeel in zeugen en biggen te laten groeien. De onderneming wijt deze groei mede aan de introductie van het nieuwe innovatieve voerconcept Crunch. De Nederlandse varkensmarkt kromp in 2023 met circa 6%. Binnen Agrifirm daalde hierdoor de verkoop van varkensvoer, met name binnen het vleesvarkensegment. De onderneming verwacht voor 2024 een verder krimp van de sector, maar heeft de ambitie marktaandeel te winnen.

Groei volume en marktaandeel

In de vleespluimveesector groeide zowel Agrifirms volume als marktaandeel, ondanks een krimp van de markt van 4,4% door landelijke omschakeling in de retail van regulier naar traaggroeiende kippen. De afzet van legpluimveevoer bleef stabiel in een markt die met 3,5% kromp.

Over het geheel genomen spreekt Agrifirm wat betreft pluimvee van een beter resultaat dan gepland. Komend jaar wil Agrifirm zowel in marktaandeel in leg- als vleespluimvee groeien.

Wat betreft de plantaardige activiteiten was 2023 een jaar van extremen. De inkoopprijzen van bulkmeststoffen daalden continu. Om het voorraadrisico te beperken werd het inkoopbeleid aangepast. Dit beperkte verdere verliezen zoals in 2022. In granen was de markt nog steeds oplopend. De onderneming profiteerde hier goed van met een historisch hoge uitbetaling op de poolprijs.

Grote verliezen in China

In China is Agrifirm voornamelijk actief in de varkenssector. Varkensboeren en integraties in China leden in 2023 grote verliezen als gevolg van de lage varkensprijzen in combinatie met gestegen kosten van grondstoffen en diervoeders. Ook dierziektes vormden een probleem, waardoor een aantal klanten in de financiële problemen kwam. Een paar klanten stopte zelfs volledig met hun bedrijfsvoering. Minder vraag betekende voor Agrifirm verlies. Ook opstartproblemen bij het Research Test & Training Center voor de varkenshouderij in Anping droegen bij aan het achterblijven van de prestaties in China.

Verder kende ook de melkveehouderij in China een moeilijk jaar. De melkprijzen lagen het hele jaar onder de kostprijs, in combinatie met hoge kosten voor grondstoffen. Hierdoor bleven ook de resultaten van Agrilakes, de joint venture van Agrifirm met het Amerikaanse Land O’Lakes, achter bij de verwachtingen. Net als in China hadden de diervoederactiviteiten in Zuidoost-Azië voortdurend te maken met uitbraken van dierziekten, stijgende grondstofkosten en druk op de veeprijzen.

In 2024 doorgaan met aanscherpen van kosten

In 2021 werd gestart met besparingsprogramma Polestar. Dit in reactie op Europese duurzaamheidseisen die in Nederland en België worden vertaald naar afbouw van de veestapel, en een transitie naar klimaatvriendelijke producten voor akkerbouw en bollenteelt, en die de activiteiten van Agrifirm raken. Dit programma resulteerde afgelopen jaar in een besparing van ruim €10 miljoen.

Zo past de onderneming onder meer de capaciteit van de productielocaties aan, aan de nieuwe situatie. Voorbeelden zijn de sluiting van de productielocaties in Utrecht (2021) en Zwolle (2024). Ook werd er in 2023 geïnvesteerd in de milieuvriendelijke behandeling van lokale en Europese raap zodat deze als pensbestendig voer naar het rundvee kan. Ook in 2024 gaat Agrifirm door met het aanscherpen van de kosten. Dit krijgt onder meer gevolgen voor de breedte van het aanbod.

Lees ook: Anita van Dorst (Agrifirm): ‘Ervaringen afnemers breng ik aan managementtafels’

Beheer
WP Admin