Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Af- en uitspoeling verminderen met betere bodem

De bodemkwaliteit is cruciaal voor de kwaliteit en kwantiteit van de geteelde gewassen en een goede bodem voorkomt afspoeling en uitspoeling naar de omgeving. De uitdaging is om de kwaliteit te bepalen en te optimaliseren. Tijdens de Bodemdag bij Agrarisch Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve is op deze uitdaging in gegaan.

Meer lezen over bodemgezondheid? Ga naar het praktijkthema

Een andere type bodemverbeteraar is NeOsol. Op de Rusthoeve ligt een driejarig proef, die nu voor het tweede jaar ligt. Jonas Klinkert van PRP geeft uitleg bij de werking van het product. NeOsol voedt het bodemleven en dan met name de schimmels. Deze groeien door verdichte lagen zodat de plantenwortels hier ook weer door kunnen.

De bodemdag met als motto Leve(n)de Bodem is in interregionaal verband georganiseerd. Annemie Elsen van de Belgische Bodemkundige Dienst gaf toelichting over meerjarige proeven met organische bodemverbeteraars.

Door verslemping viel de CZAV-bemestingproef bijna letterlijk in het water. Het is nog vroeg voor een eindconclusie. Van de stikstoftrappen was in dit stadium alleen te zien dat het nul-object achterblijft bij de overige objecten.

Een slecht ontwikkelde groenbemester als gevolg van verslemping door veel neerslag.

Deze demo van Japanse haver laat zien dat de worteling nog niet optimaal is. Of die dit jaar de diepte haalt, is twijfelachtig. Uiteindelijk is het zo dat de ondergrondse ontwikkeling zeker zo belangrijk is als de bovengrondse.

Dit jaar valt het niet mee om een goede groenbemester te telen. Aangezien er veel variatie in gebruikte soorten is, verschilt het slagingspercentage per groenbemester. Dit is Terralife Betamaxx, een mengsel met ongeveer 7 plantensoorten. Deze groenbemester wordt bijvoorbeeld geadviseerd voor een bietenteelt.

Het inzetten van een groenbemester is inmiddels standaard en moet eigenlijk worden beschouwd als een gebruikelijke teelt met vergelijkbare teeltzorg. De keus van de groenbemester is van invloed op het rendement van de volgteelt. Adviseurs van CZAV praten bezoekers bij aan de hand van een rassendemo. - Foto's: Anton Dingemanse

In een schema is de profielopbouw verder uitgewerkt.

Delphy adviseur Nelis van der Bok geeft toelichting over de opbouw van de bodem het perceel. Kennis hebben van de profielopbouw is nodig voor de aanleg van een nieuwe drainage.

De profielkuil in het onbehandelde deel laat daarentegen nog een duidelijk begrensde ploegzool zien.

NeOsol moet jaarlijks toegepast worden en kost ¬ 80 per hectare per jaar. In de profielkuil laat Klinkert zien dat de ploegzool in het behandelde deel na twee jaar langzaam vervaagd.

Een belangrijk onderdeel van het bodembeheer is grondbewerking. Aan de hand van een Rumptstadt Optimus legt Leonard Mol van Steketee uit waarop moet worden gelet bij de afstelling van een vierscharige ploeg. Opfrissen van ploegkennis is volgens Mol niet overbodig, aangezien de meeste theoretische kennis is gebaseerd op het afstellen van tweescharige ploegen.

In het kader van het project Schoon Water Zeeland zijn innovatieprijzen beschikbaar gesteld. Akkerbouwer Lennert den Boer in Kerkwerve kreeg de tweede prijs voor zijn rijpadensysteem dat volgens de jury eenvoudig breed toepasbaar is en daarom voor veel milieuwinst kan zorgen. Bij Schoon Water gaat het volgens projectleider Dirk Keuper van CLM vooral om gewasbeschermingsmiddelen, maar het voordeel van de innovatie voor bodemstructuur en afspoeling van nutriënten mag zeker genoemd worden. De eerste prijs is voor hoveniersbedrijf Sinke, dat met houtsnippers verwarmd regenwater gebruikt om onkruid op verhardingen te bestrijden.

In de voor is net genoeg ruimte voor de 71 centimeter brede trekkerband.

De scharen van deze ploeg zijn verlengd tot een breedvoor rister zodat met een 70 centimeter brede band geploegd kan worden.

Beheer
WP Admin