foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Advies: bescherm grondwater, verhoog peil

Bescherming van grondwater tegen vervuiling met nitraat, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen moet hoge prioriteit krijgen.

In veenweidegebieden moet het uitgangspunt van ‘peil volg functie’ worden verlaten, om voortgaande bodemdaling als gevolg van een verlaagd grondwaterpeil te stoppen. Dat stelt de Adviescommissie Water in haar laatste advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). De commissie zegt dat er grote gevolgen kunnen zijn voor de drinkwatervoorziening als de vervuiling geen halt wordt toegeroepen.

Kwaliteit grondwater borgen steeds moeilijker

Volgens de adviescommissie wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van het grondwater te waarborgen en de schade door te lage of te hoge grondwaterstanden te beperken. De adviescommissie stelt dat vervuiling van het ondiepe grondwater op veel plaatsen al aan de orde is. “Het is een kwestie van tijd voordat deze vervuiling ook in de diepere grondwaterlagen terechtkomt. Het diepere grondwater raakt op steeds meer plaatsen dan ook al vervuild.”

Bodemdaling

Verlaging van het grondwaterpeil veroorzaak onder andere bodemdaling, wat leidt tot grote schade, aldus de commissie. Daar komt nog bij dat een verlaagd waterpeil in laagveen ook leidt tot een aanzienlijke emissie van broeikasgassen.

De Adviescommissie Water stopt met ingang van volgend jaar. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur neemt de advisering over.

Beheer
WP Admin