Doodspuiten van gras met glyfosaat. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Advies aan Tweede Kamer: verbod op glyfosaat kan wél

Er zijn wel degelijk juridische mogelijkheden om een verbod op glyfosaat in te stellen. Dat stelt Wagenings universitair hoofddocent Hanna Schebesta in een juridisch advies aan de Tweede Kamer.

In het advies doet Schebesta de suggestie om aansluiting te zoeken bij het Franse systeem, waarbij het gebruik van glyfosaat alleen is toegestaan als er geen niet-chemische alternatieven zijn. Bovendien wordt het gebruik van glyfosaat dan aan een maximale dosis per hectare gekoppeld.

Aanleiding voor de juridische analyse van een verbod op glyfosaat zijn in de Tweede Kamer aangenomen moties om het gebruik van de onkruidbestrijder te beperken, bijvoorbeeld bij de vernieuwing van grasland. Tot nu toe hebben achtereenvolgende bewindslieden de aangenomen motie van Tjeerd de Groot (D66) deels naast zich neergelegd. De Vaste Kamercommissie voor LNV heeft om het advies gevraagd.

Een aantal toepassingen is inmiddels verboden, zoals bespuitingen voor de oogst en de toepassing op verhardingen. Maar voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen kan glyfosaat nog worden gebruikt.

Verbod op glyfosaat in strijd met Europese regelgeving

Schebesta is door de Tweede Kamer ingeschakeld nadat toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer had gemeld dat een wettelijk verbod op glyfosaat zou indruisen tegen het systeem van de Europese regelgeving en de mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen te verbieden of te beperken. Die opvatting wordt gedeeld door de landsadvocaat, die daarover ook een advies heeft uitgebracht.

Lees ook: Kamer drijft glyfosaatgebruik op de spits

Schebesta weerspreekt de stelling van de minister en de landsadvocaat. Zij stelt onder andere dat in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden expliciet bevoegdheden aan de minister zijn toegekend onder andere over het regelen van ‘de specifieke gebruiksomstandigheden in verband met milieu of landbouw en de in verband daarmee te stellen nationale risicobeperkende maatregelen’.

Dat glyfosaat op basis van Europese regels toelaatbaar is, betekent niet dat lidstaten verplicht zijn het toe te laten, aldus het advies.

“Er bestaan dus zowel op Europees als op nationaal niveau de benodigde juridische grondslagen om de motie uit te voeren door in de toelatingen van glyfosaatgebaseerde gewasbeschermingsmiddelen het doodspuiten van grasland, vanggewassen en groenbemesters niet meer als toepassingen toe te staan, of er beperkingen aan te hechten”, schrijft Schebesta.

Glyfosaat toegelaten tot 15 december 2023

Ondertussen heeft het ministerie van LNV wel de beperking van het glyfosaatgebruik meegenomen in de eco-regelingen van het Nationaal Strategisch Plan, vanaf 2024. Glyfosaat is vooralsnog toegelaten tot 15 december 2023. De Europese Commissie zal in 2023 een nieuw besluit moeten nemen over de toelating van de onkruidbestrijder.

In een Twitter-reactie op het advies zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dat de nieuwe minister met dit advies in de hand werk kan maken van een verbod op glyfosaat: “Mooie eerste daad van de nieuwe minister van Landbouw.”

 Klikbare Afbeelding


Grasdag Banner

 


Nieuwsbrief akkerbouw

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen akkerbouw.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. De concurrentie met het buitenland wordt dan nog oneerlijker. Maar stel als je van stof A maar een vingerhoedje nodig heb om je doel te bereiken en van stof B wel 4 of 5 en dan nog niet het gewenste resultaat. Of stof B wel 3 of 4 keer moet toepassen. Wat is dan eigenlijk slechter? Ik wil geen distels op mijn gazon waar de kinderen met blote voeten rondlopen. Waarom hier altijd alles verbieden. In het buiteland mogen zoveel meer nog toegepast worden.

  2. Als we glyosaat verbieden omdat het kanker kan veroorzaken bij opname zal de boer zich hierbij neer moeten leggen. Maar het lijkt me dan zeer verstandig om de zo geprezen soja uit Brazilie, Amerika en Canada verbieden voor menselijke consumptie want deze landen produceren hoofdzakelijk Round Up gewassen en het lijkt me onwaarschijnlijk dat deze gewassen geen resten Glyfosaat of afbraak producten bevatten. Waarom moeten deze stedelingen hun gang gaan met hun idealen goedkoop import RR voedsel en de Nederlandse producten die niet bespoten worden met Glyfosaat en dus geen residu zullen bevatten in het schap laten liggen wegens te hoge prijzen.

  3. Laten we gewoon glyfosaat verbieden en de kostprijs verhogen. Gaat daarna de melkprijs nog meer omhoog omdat er weer minder melk komt. De vraag moet niet zijn of het juridisch mogelijk is maar of de burgers het nog willen betalen. Rfc moet zo wel fuseren met arla om genoeg melk op te halen.

  4. leven en laten leven, dat is het leven. in grasland met het onkruid kweek is het onmogelijk om kweek goed te bestrijden. zo zijn er nog wel meer onkruiden, die de noodzaak/onmisbaarheid om glyfosaat daarvoor toe te passen .

Beheer
WP Admin