Volgens directeur agrarische bedrijven Pierre Berntsen van ABN Amro is onterecht de indruk ontstaan dat banken niet meer zouden willen financieren.</p> <p><em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

ABN Amro financiert het liefst volledig

De aandacht voor alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding in de algemene en agrarische pers heeft volgens ABN Amro veel weg van een hype. De bank financiert het liefst volledig.

“Onterecht is de indruk ontstaan dat banken niet meer zouden willen financieren.” Dat zei directeur agrarische bedrijven Pierre Berntsen van ABN Amro tijdens een bijeenkomst over de sector op het hoofdkantoor van de bank. “Dat is niet het geval: als het businessplan en de ondernemer in orde zijn, wil ABN Amro juist heel graag ‘full-fledged’ financieren.” Berntsen suggereert dat de gevolgen van strengere bankregels worden overschat. De bank wil het niet alleen, maar kan het ook omdat ze hele ruime buffers heeft opgebouwd.

Lease groeit

Berntsen schaart leasing wel onder bancair financieren. Lease groeit in de agrarische sector. Bij lease koopt de kredietverschaffer het productiemiddel, zoals een trekker of een kas, om deze tegen een vergoeding ter beschikking te stellen aan de kredietnemer. Vaak zit bij een dergelijk contract een koopoptie, zodat de leasende partij tegen restwaarde het middel kan kopen.

Financieringsregisseur

Het geluid dat Berntsen laat horen, is toch anders dan dat van concurrent Rabobank dat in de agrarische sector een marktaandeel claimt van ruim 80%. Rabobank heeft bij herhaling gezegd in de toekomst minder volledig te kunnen financieren omdat het risicoprofiel van bedrijven is veranderd, bijvoorbeeld omdat markten meer zijn opengesteld.

Rabobank wil daarom financieringsregisseur zijn; bedrijven bijvoorbeeld voor 80% bancair financieren en voor het overige deel de ondernemer te helpen aan een andere oplossing, zoals crowdfunding of geld van vermogende investeerders.

Beheer
WP Admin