Primeuraardappelteler Jan Goedegebuure in St-Annaland teelt naast de buitenteelt ook op kleine schaal Doré in zijn kassencomplex. Rooien in de kas doet hij op bestelling. - Foto’s: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Aardappelen in de kas doen het wel goed

Vanouds vindt op Tholen teelt van primeuraardappelen onder plastic plaats.

Door het koude voorjaar blijft de ontwikkeling ver achter bij normaal. De oogst zal dan ook laat op gang komen. Alleen aardappelen in de kas groeien normaal.

Door de kleine schaal vraagt de teelt nog veel handwerk. Het looftrekken en het rapen van de aardappelen gebeurt met de hand. Het laatste ook om er zeker van te zijn dat alle knollen worden geoogst.

Voor het rooien op zich zet Goedegebuure een 1-rijige voorraadrooier in.

Om beschadiging van het velletje te voorkomen wordt veel grond meegerooid. Uiteindelijk liggen de meeste knollen wel bovenin het zwad.

Voor levering worden de knollen in een kist afgewogen op iets meer dan 20 kilo, rekening houdend met tarra en indroging.

Door het aanhoudende koude weer hebben nog niet alle telers het plastic van hun primeurpercelen weggehaald. Op dit perceel ligt naast de reguliere teelt nog plastic over het vervroegde deel. Aan de zijkant van het plastic is te zien dat het loof er door begint te komen.

Van dit perceel is het plastic verwijderd. Duidelijk is dat het gewas nog niet dicht staat, terwijl in voorgaande jaren om deze tijd al wel werd gerooid.

Beheer
WP Admin