De grootste impact van de aanscherping wordt verwacht voor de afvoer van melkkoeien, bestemd voor een buitenlands slachthuis, aldus de NVWA. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Aangescherpte regels voor export licht gewonde dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft vanaf 3 april 2023 geen certificering meer af voor export van licht gewonde of zieke dieren die mogelijk extra lijden door transport.

Volgens de NVWA kijkt de sector op diverse locaties onvoldoende kritisch naar de transportwaardigheid van varkens en runderen voor export. Het gaat met name om melkvee ‘aan het einde van zijn carrière’, die vervoerd worden naar buitenlandse slachterijen.

Daarnaast wijst de NVWA op voortschrijdend inzicht en nieuwe wetenschappelijk onderzoek rondom transport van runderen. Een woordvoerder laat weten dat er ook een advies door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) is gedaan om de regels aan te scherpen. BuRO is een (onafhankelijk) onderdeel van de NVWA dat gevraagd en ongevraagd risicobeoordeling aanlevert.

Voor vervoer van varkens naar het buitenland verandert er weinig met de aangescherpte regels, zo verwacht de NVWA.

Europese regels voor export licht gewonde dieren

De afgelopen jaren was er veel te doen om vervoer van vee in binnen- en buitenland. In 2021 zijn er Europese richtsnoeren opgesteld die sindsdien dienen als basis voor de beoordeling van transportwaardigheid. Volgens de NVWA is ondanks deze richtsnoeren geen daling van het aantal meldingen over niet-transportwaardige runderen.

Bovenop de richtsnoeren kwam later in 2021 een sectorprotocol transportwaardigheid, van Vee & Logistiek Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland, nadat de NVWA ook toen geen certificering meer afgaf voor licht gewonde dieren.

Met dit protocol werd toch weer export mogelijk van varkens, paarden en runderen met bijvoorbeeld dichte wondjes of krassen. Vee & Logistiek Nederland kon gisteren niet zeggen wat de impact is van nu aangescherpte regels.

Beheer
WP Admin