Foto: Robert Prins RundveeFoto

Aandacht voor mest en zand in Canadese stal

Familie Brakke in de Canadese provincie Ontario bouwde vorig jaar een nieuwe stal, met aandacht voor het probleem van zand én mest in de stal.

Ondergronds gaat de pijp naar de ingegraven mestsilo. De afstand tussen de achterkant van de stal - waar de pomp zich bevindt - en de mestsilo is een kleine 100 meter.

Jacob (58) en Henk (25) Brakke zijn melkveehouders in Grand Valley in de Canadese provincie Ontario. Ze hebben 135 melkkoeien en 90 stuks jongvee. De melkproductie is 33 kilo per dag, bij 4,10% vet en 3,45% eiwit. Voor de nieuwbouw had familie Brakke nog 85 melkkoeien. - Foto's: Robert Prins

Aan de buitenzijde staat een opslagtank waarin de lucht onder druk wordt bewaard.

Aan de zijkant van de stal - onder de haspel - is een kleine verzamelput voor de verse mest. Vanaf dit punt wordt de mest door een buis naar de grote opslag gepompt.

De buis ligt ruim 4 meter onder de stalvloer. Tijdens de bouw was Brakke bang voor waterdruk, zo diep in de grond. Gelukkig viel dat op deze plek mee.

De stal heeft een afschot van 1%. Hierdoor kan de mestschuif goed zijn werk doen; de gier loopt niet direct weg.

Brakke koos voor zand in de boxen. Normaal gesproken wordt een diepe laag zand in de boxen gebracht, zonder harde ondergrond. Brakke koos voor een dichte vloer met opstaande rand en knieboom. De koeien liggen in een zandbed van 10 centimeter. Dagelijks worden alle besmeurde plekken weggehaald.

Jacob Brakke (rechts) deed de rondleiding op het bedrijf. Familie Brakke heeft altijd veel aandacht geschonken aan de verzorging en productie van koeien. Toen duidelijk werd dat zoon Henk op het bedrijf kon komen wonen - er kwam een nabijgelegen huis te koop -, werd de knoop doorgehakt om een nieuwe stal te bouwen.

Achter de afsluitklep staat een aparte buis rechtop. Door deze buis kan lucht gepompt worden waardoor mest weggeblazen wordt. Brakke had ingeschat dat hij de mest enkele keren per week schoon moest blazen, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Deze schoonblaastechniek wordt nu geoptimaliseerd.

De looppaden voor de koeien bestaan uit een vlakke betonvloer. Brakke is van plan de vloer in te laten zagen zodat er een structuur ontstaat. Vooral in de zomer is de vlakke vloer te glad voor de koeien. Met meer profiel hebben de koeien meer grip.

Over de vlakke vloer loopt een mestschuif. Aan het eind vallen de mest en zand in een ondiepe put die afloopt naar een verzamelpunt. De aandrijfrol voor de trekkabel van de schuif staat links achter.

Een grote haspel zorgt ervoor dat een schuif uit de verzamelput richting de pomp getrokken wordt. In tegenstelling tot de kabel in het looppad van de koeien is deze kabel niet gecoat.

Beheer
WP Admin