Varkenshouderij

Nieuws

Franse varkenshouders kwaad over oneerlijke concurrentie Duitsers

De Franse varkenswereld strijdt al jaren tegen oneerlijke concurrentie van hun Duitse collega’s en eist dat de Europese Commissie nu eindelijk eens ingrijpt.

Een aantal slachthuizen is gesloten, de varkensproductie daalde fors. De Franse varkenshouders zijn de gevolgen van de oneerlijke concurrentie van de Duitse buren nu echt beu. Hun ‘Collectief tegen de fiscale dumping bij de landbouw in Europa’ heeft daarom opnieuw hard aan de bel getrokken.

Europese btw-richtlijnen

Niet dat het concurrentievoordeel, waar de Fransen tegen op zeggen te boksen, van vandaag of gisteren is. Het collectief voert eigenlijk al sinds 2006 strijd tegen de interpretatie die de Duitse overheid geeft voor de manier waarop boerenbedrijven de Europese btw-richtlijnen moeten uitvoeren. Die strijd is echter weer opgelaaid door een recente uitspraak van de Duitse Rekenkamer dat de regering in dat land de btw-regels niet juist interpreteert. Dat geeft de Fransen weer wat moed dat ze eindelijk gelijk kunnen krijgen.

Vrijstelling btw-verplichtingen

In Frankrijk zijn kleine boeren, met een omzet tot € 46.000, vrijgesteld van de btw-verplichtingen. Dat is gedaan om hen niet met veel te zware administratieve lasten op te zadelen. Het collectief benadrukt dat die vrijstelling echter niet geldt voor varkensbedrijven, zij dienen de btw gewoon bij te houden en dus ook af te dragen aan de belastingdienst. Duitsland hanteert echter geen maximale omzetgrens maar biedt boeren de mogelijkheid tot een forfaitaire regeling waarbij ze jaarlijks niets of hooguit een laag vast bedrag aan btw afdragen en de rest van de geïnde btw in hun zak mogen houden. “Dat is dus in de praktijk een verkapte subsidie die in strijd is met de Europese regels”, aldus het collectief.

In de afgelopen jaren heeft Frankrijk 2 miljoen varkens verloren

€ 15.000 voordeel per bedrijf

Dat alles leidt er volgens het collectief toe dat de Duitsers al jaren goedkoop varkensvlees kunnen slijten bij de Franse buren, met alle gevolgen van dien. “Dat Duitsland zich niet houdt aan de btw-richtlijn levert haar een concurrentievoordeel op van € 200 miljoen per jaar voor de hele landbouw. Daarvan komt € 50 miljoen ten goede van de varkenssector, ofwel € 2 per varken of € 15.000 per gemiddeld varkensbedrijf. Dat vertaalt zich direct in een verzwakking van de Franse productie en van haar verwerkende industrie. In de afgelopen jaren heeft Frankrijk 2 miljoen varkens verloren wat overeenkomt met het volume voor 2 verwerkende bedrijven. In deze periode zijn er ook daadwerkelijk 2 gesloten, GAD in 2013 en AIM vorig jaar.”

Europese verkiezingen

Het collectief zegt te willen bouwen aan een sterk en uniform Europa ‘gebaseerd op de economische en fiscale Europese regels.’ “Fiscale dumping zoals de Duitsers doen om de eigen boeren te bevoordelen past daar echter bepaald niet bij.” De Franse varkenswereld dringt daarom, juist in deze weken van de Europese verkiezingen, bij de Commissie er op aan zo snel mogelijk die regels bij te stellen en vooral ook duidelijk te maken hoe ze uitgevoerd dienen te worden. “Gebeurt dat niet snel, dan wordt de Franse varkenssector verder ondermijnd”, aldus ‘Collectief tegen de fiscale dumping bij de landbouw in Europa’.

Of registreer je om te kunnen reageren.