Varkenshouderij

Nieuws

Praktijkproef met dunne fractie varkensmest in mais

Op een maisperceel van de familie Gersen in Markelo (Ov.) is een praktijkproef opgezet waarbij de kunstmest in de rij wordt vervangen door dunne fractie van varkensmest.

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft deze praktijkproef geïnitieerd, ondersteund door Mineral Valley Twente en wordt begeleid door Wageningen UR en ligt in de lijn met het 6e Actieprogramma Nitraat en de inzet van de POV om dunne fractie varkensmest onderdeel te maken van gewasderogatie. De kosten voor de 4-jarige proef zijn begroot op € 80.000, waarvan de financiering nog niet rond is.

Doel van de praktijkproef

Het doel van de praktijkproef is om meer te leren over de toepassing van de dunne fractie van varkensmest en meer draagvlak te creëren voor dierlijke mineralen. Op veel varkensbedrijven wordt de mest gescheiden waarbij de dikke fractie geschikt is voor afvoer naar mestvergisters en export. De dunne fractie, afhankelijk van het scheidingsproces bevat in verhouding veel stikstof (N) en weinig fosfaat (P2O5) en is een waardevolle meststof.

3 gedeelten

De praktijkproef in Markelo is in 3 gedeelten aangelegd, met en zonder kunstmest en met dunne fractie. Hiermee is het effect van dunne fractie als vervanger van kunstmest in de rij te meten. In de proef wordt opbrengstbepaling van de 3 percelen bepaald en ook het gehalte aan N- mineraal in de bodem.

Op het eerste gedeelte is de basisbemesting van rundveemest is teruggebracht naar 25 kuub per hectare en bij het zaaien van de mais is 75 kilogram N uit dunne fractie van varkensmest als uitgangspunt genomen. Op het tweede gedeelte is er bemest met rundveedrijfmest en met het zaaien maismap in de rij gezaaid. Als controleproef is er een gedeelte met alleen een basisbemesting van rundveedrijfmest ingezaaid zonder rijenbemesting.

Dit jaar wordt de proef uitgevoerd op maisland, van 2019 tot 2021 wordt de proef uitgebreid met gras en eventueel met tarwe en aardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.