Varkenshouderij

Nieuws

LNV: meer duurzaamheid en welzijn in varkenssector

De veranderingen in de varkenshouderij gaan steeds sneller, betoogt LNV-ambtenaar Hugo van Kasteel. Ketenproductie, meer dierenwelzijn en oog voor het milieu worden alleen nog maar belangrijker.

“Meer vraaggerichte varkensvleesproductie, meer duurzaamheid en meer dierenwelzijn. Dit is de enige richting voor de varkenshouderij en deze thema’s worden alleen maar belangrijker.” Dit zei Hugo van Kasteel, plaatsvervangend directeur directie dierlijke agroketens en dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze woorden sprak de hoge ambtenaar vorige week vrijdag tijdens de opening van het nieuwe kantoor van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in Ede.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Belangstelling dierenwelzijn

Kasteel betoogt dat werken met dieren een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De samenleving wordt er niet eenvoudiger op en verlangt veel van de veehouder. De belangstelling vanuit de maatschappij voor het dierenwelzijn, het milieu en de omgeving is groot. Dit leidt er ook toe dat er steeds meer irrationele eisen worden gesteld aan de varkenshouderij, vervolgt Kasteel.

Burgers hebben ook een dubbele moraal als het om dieren gaat. Het ene dier wordt vermenselijkt en het andere dier opgegeten. Deze ontwikkeling vraagt om een antwoord van de varkenshouderij, stelt Kasteel. Het is daarom belangrijk dat de varkenssector uitlegt waar hij mee bezig is en welke koers de sector voor ogen heeft. In dat opzicht is het goed dat de varkenshouderij het actieplan vitale varkenshouderij heeft, betoogt de LNV-man. De beelden over de varkenshouderij die Varkens in Nood onlangs naar buiten bracht zijn niet fijn voor de sector. De actiegroep onderbouwt dat met een stevig rapport, zegt hij.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Steun overheid

Oplossingen om de kritische samenleving gerust te stellen, moeten volgens hem komen vanuit de keten, ondersteund door de overheid. Het is echter in eerste instantie de taak van de primaire sector en periferie om ongerustheid die in de maatschappij leeft over de varkenshouderij, weg te nemen. Kasteel: “Het actieplan vitale varkenshouderij en recept voor duurzaam varkensvlees zijn het kompas voor de toekomst van de varkenshouderij.”

De landbouw, en in het bijzonder ook de varkenshouderij, komen in het regeerakkoord duidelijk aan bod, betoogt de LNV-ambtenaar. Ten eerste is € 200 miljoen gereserveerd voor een warme sanering van de sector. De positie van de boer in de keten wordt genoemd, in relatie tot een ‘eerlijke’ opbrengstprijs. Tenslotte is er een fonds van € 75 miljoen voor extra investeringen in klimaat en natuur, en bedrijfsovername.

Of registreer je om te kunnen reageren.