Varkenshouderij

Nieuws

Uiteenlopende wegen met het uitfaseren van zink

De EU-lidstaten passen divers beleid toe om zink in biggenvoer uit te bannen. Nederland maakt de restjes op. Vanaf half mei is het in Nederland gebeurd met het middel Gutal. Het ene bedrijf kan makkelijker zonder zink dan het andere, is de ervaring.

Nederland loopt voorop bij het uitfaseren van zinkoxide in biggenvoer. Halverwege vorig jaar besloot de Europese Commissie zinkoxide als diergeneesmiddel te verbieden. Daarbij is een overgangstermijn van vijf jaar opgenomen. De EU-lidstaten mogen zelf bepalen hoe lang zij van de overgangsperiode gebruikmaken.

Stoppen met Gutal

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat de vergunning voor het veterinair gebruik van zinkoxide 15 november 2017 is ingetrokken. De leverancier van zink heeft nog zes maanden de tijd om zijn voorraad te slijten. In mei 2018 is het echt over-en-uit met het gebruik van Gutal in Nederland. Deze zink-premix werd door dierenartsen voorgeschreven om speendiarree bij biggen te bestrijden.

Bij gespeende biggen helpt zink de darmen fit te houden. - Foto: Henk Riswick
Bij gespeende biggen helpt zink de darmen fit te houden. - Foto: Henk Riswick

Het verbod op zinkoxide dwingt zeugenhouders te zoeken naar alternatieven. Samen met hun adviseurs kijken varkensboeren daarom naar mogelijke verbeteringen in het management en de biggenvoeding. Stoppen met zink om de darmgezondheid te stimuleren gaat echter niet zomaar. Sommige zeugenhouders voorzien grote problemen, schrijft veevoederbedrijf De Heus. Desondanks kan het volgens De Heus zonder zinkoxide. Agrifirm schrijft dat de meeste zeugenhouders het redden zonder zink.

Gefermenteerd voer

In omringende landen wordt soepeler omgegaan met de Brusselse regels. De Denen zijn plan de volledige uitfaseringstermijn te benutten, laat Niels Jørgen Kjeldsen van het Danish Pig Research Centre weten. Hij verwacht dat tot medio 2022 zink als diergeneesmiddel blijft toegestaan, tenzij eerder een alternatief beschikbaar komt. In België is het gebruik van zink-premix tot september 2019 toegestaan. De Belgen lobbyen echter om daar een jaar bij te krijgen. In Duitsland is het middel Enteroxid vooralsnog op de markt, een mengsel van colistine en zinkoxide. De Duitsers verwachten veel van gefermenteerd voer om darmproblemen door E-coli te voorkomen, als alternatief voor Enteroxid.

Nederlandse zeugenhouders waren geen grootgebruikers van zinkoxide. Het percentage gebruikers wisselt per dierenartsenpraktijk, maar is veelal lager dan 10, blijkt uit een belronde door Boerderij.

Zink is geen wondermiddel, vinden dierenartsen. Een keerzijde van zink is dat het voer minder smakelijk wordt. Het gevolg is dat na afloop van de therapie de biggen extra hard gaan vreten en alsnog darmproblemen krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.