Varkenshouderij

Nieuws

POV benoemt nieuw dagelijks bestuur

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft maandagavond 20 november een nieuw dagelijks bestuur benoemd. Er zijn zeven leden voorgedragen.

De zeven leden zijn voorzitter Ingrid Jansen, vice-voorzitter Eric Douma en bestuursleden Eric Holleman, Alfred van Lenthe, Paul Wouters, Bart Verhees en Mark Vossen. De samensmelting van de NVV en LTO-varkenshouderij is hiermee bijna een feit. Het nieuwe bestuur treedt vanaf 1 januari 2018 in functie.

Deze zeven nieuwe bestuursleden vormen samen met de zeven regiovoorzitters het landelijk POV-bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een voorbereidende en uitvoerende taak. Het landelijk bestuur bepaalt de koers van de vereniging. De leden van het dagelijks bestuur hebben elk één stem in het landelijk overleg. De regiovoorzitters hebben ieder twee stemmen.

Twee niet-varkenshouders

Van Lenthe is sectormanager varkens bij Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Ingrid Jansen is voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en voorzitter van het POV-overgangsbestuur. Jansen en Van Lenthe zijn de enige twee bestuursleden die geen varkenshouder zijn.

Tot komend jaar bepaalt het overgangsbestuur van de POV de koers. In 2018 fuseren NVV en LTO-varkenshouderij tot POV-belangenbehartiging. Daarmee eindigt het traject om te komen tot één belangenbehartiger voor varkenshouders in Nederland.

Contributiesystematiek

Naast een nieuw bestuur, is gisteravond ook de contributiesystematiek voorgelegd aan de ALV. De contributie bestaat uit drie onderdelen. Als eerste is er een POV-deel voor nationale sectorale belangenbehartiging. Tweede onderdeel is het LTO-Nederland-deel voor internationale en sectoroverschrijdende nationale belangenbehartiging. Het laatste deel van de contributie is een regionaal LTO-deel voor provinciale en regionale belangenbehartiging. Iedere varkenshouder betaalt een gelijke bijdrage per nationale grootte eenheid (nge) – een maat voor de bedrijfsomvang, red. – aan de drie onderdelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.