Varkenshouderij

Nieuws

Varkenshouder doet ten onrechte beroep op gedoogbeleid

Den Haag - Aan een varkenshouder uit Wouwse Plantage, gemeente Roosendaal, is terecht een dwangsom van €5.000 opgelegd omdat hij niet voldeed aan de maximaal toegestane emissiewaarden die het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij toestaat.

Tot die conclusie komt de Raad van State vandaag. Partijen waren het er over eens dat de varkens gehouden werden in een traditioneel huisvestingssysteem dat niet aan de nu geldende emissie-eisen voldoet.

Regels gedoogbeleid

De varkenshouder was echter van mening dat zijn situatie valt onder het gedoogbeleid van de gemeente. Het gedoogbeleid geeft veehouderijen met bestaande huisvestingssystemen, die binnen een bepaalde termijn stoppen met het houden van dieren, de mogelijkheid om hun bedrijf onder voorwaarden nog enkele jaren voort te zetten zonder dat aan het Besluit huisvesting hoeft te worden voldaan.

 

Geen bestaande huisvesting

Om onder dit gedoogbeleid te vallen, moeten echter de varkens voor de ingangsdatum van het Besluit huisvesting – 1 april 2008 – gehuisvest zijn geweest in een bestaand huisvestingssysteem. De betreffende varkenshouder had echter de varkens verplaatst naar een aanbouw, terwijl de oorspronkelijke stal is omgebouwd tot stalling voor oldtimers. Voor de aanbouw was geen vergunning verleend. Daarnaast bleek uit een inspectie van de Regionale Milieudienst West-Brabant in 2010 dat er nog geen sprake was van een aanbouw.

Dwangsom terecht

De Raad van State concludeert uit deze feiten dat de aanbouw dus van ruim na 1 april 2008 is en daarmee niet valt onder een bestaand huisvestingssysteem waar het gedoogbeleid eventueel van toepassing op zou kunnen zijn. De dwangsom is daarmee terecht door te gemeente Roosendaal opgelegd concludeert de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.