Varkenshouderij

Nieuws

Belgische varkenshouders gaan de straat op

Belgische varkenshouders grijpen naast de 30 miljoen aan beloofde steun, door het mislukken van een akkoord van het Ketenoverleg tussen landbouworganisaties enerzijds en distributie en voedingsindustrie anderzijds.

Na drie maanden overleg waarin voor de varkenshouders 30 miljoen was toegezegd voor eenmalige steun kan er geconcludeerd worden dat er geen aanvaardbaar voorstel ligt, aldus de gezamenlijke landbouworganisaties, Boerenbond, ABS, FWA en Fugea. Waar het ketenoverleg in de melkveehouderij wel is gelukt en op een eenmalige bijdrage van 46 miljoen euro steun kan rekenen is het bij de varkensketen misgelopen omdat het een nieuw fenomeen is in de sector. Niet eerder heeft de varkenssector zoals de melkveehouderij een ketentoeslag mogen ontvangen. Daarnaast is de varkensketen complexer en minder transparant, aldus de landbouworganisaties.

Solidariteitsfonds

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) kondigde vorige week harde acties aan als het ketenoverleg niet zou lukken. Vooralsnog zijn het publieksvriendelijke acties waarbij varkenshouders supermarkten, slachthuizen en vleesverwerkers gaan bezoeken en vragen om een overeenkomst te tekenen, waarin ze beloven geld te doneren aan het solidariteitsfonds.

Wie zich niet engageert voor het solidariteitsfonds wordt vanaf vrijdag 18 december te kijk gezet op de website www.wiesteuntvarkenshouders.be. Solidariteit wordt uiteraard ook beloond met een naamsvermelding.

Of registreer je om te kunnen reageren.