Redactieblog

‘Verbeteren van gezondheid varkens loont’

Verbetering van diergezondheid is om diverse redenen noodzaak. Mooie bijkomstigheid is dat het loont.

Gezonde varkens en minder gebruik van antibiotica stond afgelopen decennium centraal in de sector. Dit zal de komende tien jaar niet anders zijn. Het bestaansrecht van het symposium Hogere varkensgezondheid dat 28 januari voor de veertiende keer plaatsvindt, is er daarom nog volop. Een paar voorbeelden: het gebruik van antibiotica ligt al jaren aan banden. Voor het gebruik van koper en zink in varkensvoer geldt hetzelfde. En clusters van boeren in binnen- en buitenland zijn al een stap verder. Deze boeren fokken hun varkens antibioticavrij op. De lat komt dus telkens hoger te liggen.

De lat komt telkens hoger te liggen op antibioticagebied

Bovendien valt op veel varkensbedrijven ook nog de nodige winst te halen op het gebied van ziektepreventie en verbetering van de diergezondheid. Dat zegt hoogleraar Jeroen Dewulf in Boerderij 17, vakdeel Varkenshouderij, maar blijkt ook uit inventarisaties van bijvoorbeeld farmaciebedrijven. Ziektekiemen kunnen nog te gemakkelijk binnenkomen op bedrijven en zich vervolgens eenvoudig verspreiden door de stallen. De ene keer komt een kiem binnen via de voordeur. Bijvoorbeeld met de aanvoer van gelten. In een ander geval komt de kiem via de achterdeur binnen. Dan schort het aan de bioveiligheid bij het afleveren van de biggen of vleesvarkens.

Op veel varkensbedrijven valt nog de nodige winst te halen op het gebied van ziektepreventie en verbetering van de diergezondheid

Bioveiligheid heeft invloed op kostprijs

Dat het goed moet zitten met de diergezondheid op varkensbedrijven staat vast. Het voortbestaan van een bedrijf hangt er zelfs van af. Bioveiligheid en gezonde dieren hebben namelijk invloed op de kostprijs van een bedrijf en de opbrengstprijs van de biggen of varkens. Misschien is het financiële aspect minder merkbaar als de varkensmarkt, zoals nu, goed is. In tijden van overaanbod en prijsdruk liggen de zaken echter anders. Een matige big blijft dan al snel als onverkoopbaar liggen en hoge dierenartskosten en matige technische resultaten breken snel op.

Lees in Boerderij 17, vakdeel Varkenshouderij, meer over varkensgezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.