Boerenblog

‘Uitvinders, benut financiële steun voor innovatie!’

Willen we blijven concurreren, dan moeten we vernieuwen. LTO stelt daar subsidies voor beschikbaar. Gebruik ze!

Allereerst wil ik u heel veel geluk en gezondheid toewensen voor 2018, zowel voor uw gezin als voor uw bedrijf. Over het afgelopen jaar hebben we als varkenshouders niets te klagen, of het moet over de belastingaanslag zijn. Het is geweldig dat ik dat kan zeggen. Nog niet zo lang geleden had ik dat zelfs niet eens durven dromen.

Innovatiefonds LTO Noord

Dankzij onze voorloperspositie zijn we concurrerend op de wereldmarkt. En dat willen we zeker zo houden. Om dat te doen, hebben we onze ‘Willie Wortels’ broodnodig. Om deze groep uitvinders te ondersteunen heeft LTO Noord een innovatiefonds opgericht, met als doel de helpende hand te bieden bij het verder ontwikkelen en realiseren van de leukste ideeën.

Geld voor vernieuwing in land- en tuinbouw

De agrarische sector is gebaat bij vernieuwing en duurzame ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw. LTO Noord Fondsen kan bij ideeën en de realisering daarvan een rol spelen door financiële middelen ter beschikking te stellen die passen bij haar doelstelling, namelijk het (laten) verwezenlijken van, dan wel participeren in programma’s en projecten gericht op de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw.

Boert Bewust en Vruchtbare Kring de Achterhoek

Ik heb als lid van de beoordelingscommissie de afgelopen jaren veel leuke aanvragen langs zien komen en heb onder andere daarmee de projecten Boert Bewust en de Vruchtbare Kringloop de Achterhoek mede in de benen mogen zetten. Maar daarnaast zijn ook projecten rond mestverwerking en bepaalde manieren om beter en efficiënter te produceren mede gefinancierd. Een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik de ontwikkeling van een drone die de nesten van weidevogels kan herkennen. Als die dronebeelden via gps aan de trekker met maaimachine gekoppeld worden, draait die combinatie zo een rondje om de nesten heen.

‘LTO financiert hoopgevend onderzoek om nieuwe muizenplaag te voorkomen’

Een ander hoopgevend onderzoek dat LTO nu financiert, is een onderzoek om een muizenplaag in de toekomst te voorkomen zoals die Friesland enkele jaren geleden teisterde.

We hebben onze innovatieve voorsprong hard nodig om een boterham te kunnen blijven verdienen in 2018 en de jaren daarna. Daarom wil ik graag een oproep doen om met uw wilde of wat verder uitgekristalliseerde ideeën aan de bel te trekken bij LTO Noord Fondsen. Die fondsen kunnen financiële steun bieden voor, bijvoorbeeld, het schrijven van een projectaanvraag.

‘Hebt u een goed idee? Trek aan de bel!’

Dus heeft u een idee, trek dan bij ons of bij uw LTO-afdelingsbestuur aan de bel. Laat uw bescheidenheid u alstublieft niet weerhouden. Subsidies helpen echt om bedrijven verder te laten ontwikkelen. Zo hebben wij bij het plaatsen van onze luchtwasser ook een stimulerende bijdrage ontvangen.

‘Er is overal geld beschikbaar. Je moet er alleen op de juiste manier naar vragen’

Afgelopen jaar ontving ik ook nog een SDE-subsidie voor een palletkachel, anders had die er nu echt niet gestaan.

Conclusie: er is overal geld beschikbaar. Je moet er alleen op de juiste manier naar vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.