Varkenshouderij

Achtergrond 3 reacties

Doorstart voor ‘stopper’: bedrijf toch emissiearm

Varkenshouders en akkerbouwers Jos en Marleen Vissers schreven zich in voor de stoppersregeling. Na een coachingstraject investeerden ze alsnog in hun bedrijf.

Het bedrijf van Jos en Marleen Vissers ligt in het buitengebied van het Limburgse Meijel, nabij de provinciegrens met Noord-Brabant. Een van de twee stallen op het bedrijf is onlangs grondig gerenoveerd en voorzien van een centraal luchtkanaal dat langs de rechter stalzijde is aangebouwd. Met een chemische luchtwasser (95% reductie) is het bedrijf nu emissiearm. “We mogen hier intern salderen”, vertelt Jos Vissers, die een vergunning heeft voor het houden van 912 vleesvarkens en 847 speenbiggen.

Lees verder onder de foto.

Coach Marieke Kersten (rechts op de voorgrond) begeleidde familie Vissers bij het traject ‘Samen aan de keukentafel’. - Foto's: Bert Jansen
Coach Marieke Kersten (rechts op de voorgrond) begeleidde familie Vissers bij het traject ‘Samen aan de keukentafel’. - Foto's: Bert Jansen

In 2013 zagen ze geen toekomst meer in varkens ...

Dat er ook nu in 2020 nog knorrende geluiden uit de stallen komen, is allerminst vanzelfsprekend. In 2013 werken Jos en Marleen Vissers juist toe naar een toekomst zonder varkens. Ze zien het niet meer zitten om te investeren in hun zeugenbedrijf met 420 zeugen en besluiten nog een paar jaar vleesvarkens te gaan houden. Ze melden zich aan voor stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en leveren ammoniakruimte in. Ze gaan het nieuwe decennium in zonder varkens, zo houden ze zich voor.

... Maar in 2018 sloeg de twijfel over stoppen toe

Maar dan slaat in het najaar van 2018 toch de twijfel toe. De varkenshouders vragen zich af of ze de staldeuren wel definitief willen sluiten. “Als we waren gestopt, dan was er op deze locatie niks meer mogelijk geweest. Onze jongste zoon Roy is 21. Hij beraadt zich nog over zijn toekomst. We wilden daarom graag alle opties open houden, ook mogelijke bedrijfsovername”, vertelt Jos Vissers, die de derde generatie varkenshouder is op het bedrijf.

Lees verder onder de foto.

Beeld van de gerenoveerde stal, met rechts het nieuwe luchtkanaal. Daarachter staat de chemische luchtwasser.
Beeld van de gerenoveerde stal, met rechts het nieuwe luchtkanaal. Daarachter staat de chemische luchtwasser.
We zijn met onze accountant aan het rekenen geslagen. Je praat natuurlijk over een forse investering

Jos en Marleen Vissers gaan bepaald niet over één nacht ijs voordat ze uiteindelijk besluiten om toch door te gaan met hun varkenstak. De keuze wordt weloverwogen gemaakt. “We zijn met onze accountant aan het rekenen geslagen. Je praat natuurlijk over een forse investering, zeker voor dit aantal varkens”, vertelt Jos Vissers, die in totaal zo’n € 110.000 investeert in de renovatie.

Lees verder onder de foto.


 • Jos (57) en Marleen (54) Vissers hebben in Meijel (L.) een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf. Ze houden 912 vleesvarkens (TN70 x Tempo).

  Jos (57) en Marleen (54) Vissers hebben in Meijel (L.) een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf. Ze houden 912 vleesvarkens (TN70 x Tempo).

 • Het akkerbouw- en varkensbedrijf van Jos en Marleen Vissers. De ondernemers schreven zich jaren geleden in voor de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Ook werd geïnvesteerd in een luchtwasser om ook na 1 januari 2020 varkens te mogen houden.

  Het akkerbouw- en varkensbedrijf van Jos en Marleen Vissers. De ondernemers schreven zich jaren geleden in voor de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Ook werd geïnvesteerd in een luchtwasser om ook na 1 januari 2020 varkens te mogen houden.

‘Samen aan de keukentafel’

Wanneer ze hun wens om toch door te gaan kenbaar maken bij gemeente Peel en Maas, worden de ondernemers gewezen op de mogelijkheid deel te nemen aan het coachingstraject ‘Samen aan de keukentafel’.

Met dit gesubsidieerde project biedt provincie Limburg 60 intensieve veehouders die overwegen te stoppen met hun bedrijf, de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op hun toekomst. “Ik was aanvankelijk wat sceptisch over zo’n traject. Wij wilden juist doorgaan en niet stoppen”, vertelt Jos Vissers. Hij meldt zich op advies van de gemeente uiteindelijk toch aan. Dat blijkt een goede beslissing, die op verschillende manieren positief uitpakt.

Stichting Keukentafel en ondernemerscoaching

Ondernemerscoach Marieke Kersten – die aangesloten is bij Stichting Keukentafel – begeleidt Jos en Marleen Vissers tijdens het project. Tijdens de eerste van in totaal acht sessies voelen de ondernemers meteen een klik met de bekwame agricoach, die onafhankelijk en onbevooroordeeld te werk gaat.

Lees verder onder de foto.

Roy Vissers (21) beraadt zich nog over zijn toekomst. Hij ontfermde zich bij de renovatie van de vleesvarkensstal over de elektra.
Roy Vissers (21) beraadt zich nog over zijn toekomst. Hij ontfermde zich bij de renovatie van de vleesvarkensstal over de elektra.
Ik ben nog niet aan mijn pensioen toe en zag mezelf ook niet meer zo snel voor een baas werken

Zittend en pratend aan de keukentafel ontstaat een vertrouwensband tussen de coach en de ondernemers. “Marieke Kersten is boerendochter en heeft een achtergrond als accountant. Ze is hier als complete buitenstaander ons gezin binnengestapt. Tijdens onze gesprekken met haar zijn diverse zaken behandeld die anders misschien wel onbesproken waren gebleven”, aldus Vissers, die er dankzij het coachingstraject nog meer van overtuigd raakt dat de keuze om door te gaan met de varkens een goede is. “Wat had ik anders moeten doen? Ik ben nog niet aan mijn pensioen toe. Ik zag mezelf ook niet meer zo snel voor een baas werken.”

Lees verder onder de foto.

Het zag er lang naar uit dat Vissers de staldeuren in 2020 zou sluiten. Na de investering is daar geen sprake van.
Het zag er lang naar uit dat Vissers de staldeuren in 2020 zou sluiten. Na de investering is daar geen sprake van.

Op zoek naar de wensen en drijfveren

Tijdens de sessies gaat Kersten op zoek naar de wensen en drijfveren van de ondernemers, zonder hen daarbij een bepaalde richting in te duwen. “Ik wil dat mensen blij en gelukkig zijn met hun keuze, wat die ook moge zijn. Bedenk goed wat je echt wilt en laat je niet te veel beïnvloeden. Het financiële plaatje is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar moet niet doorslaggevend zijn”, aldus Kersten.

Voergeldconstructie

Jos en Marleen Vissers werken op voergeldbasis voor Coppens Diervoeding. Ze hebben een vijfjarig contract, met een optie voor nog twee jaar onder dezelfde voorwaarden. “Dat zorgt voor een bepaalde mate van zekerheid. Gezien de hoogte van de investering vind ik dat een fijne gedachte”, aldus Marleen Vissers. Kersten vult aan: “Dat was een van de dingen die tijdens onze gesprekken naar voren kwam.”

Stikstofperikelen

Vanwege de stikstofperikelen wordt de vergunningsaanvraag voor de renovatie nog enige tijd aangehouden. Mede dankzij de goede contacten en korte lijntjes met de gemeente Peel en Maas, blijft de vertraging echter beperkt. “Het scheelt ongetwijfeld dat het bij ons om een renovatie gaat en niet om een uitbreiding”, zegt Jos Vissers. “Het zou heel vervelend zijn geweest als nieuwe wet- en regelgeving nu nog roet in het eten had gegooid”, aldus Kersten.

Lees verder onder de foto.

Jos en Marleen Vissers werken op voergeldbasis voor Coppens Diervoeding. Ze houden 912 vleesvarkens.
Jos en Marleen Vissers werken op voergeldbasis voor Coppens Diervoeding. Ze houden 912 vleesvarkens.

Akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf Vissers – Bedrijfsgegevens:

912 vleesvarkens
55 hectare
20 hectare eigendom
926 gram groei
2,2 voederconversie
2,1% uitval

Laatste reacties

 • drikhend

  Zeer verstandig besluit . Goede toekomst wens ik hun .

 • Vhouder

  mooi

 • Muito

  Hier wordt je blij van. Niks mooiers dan varkens in de stal. Die caravans maken geen geluid en reageren niet op je. En met 912 varkens kun je ook wel zo nu en dan een weekje of twee op vakantie. Succes!

Of registreer je om te kunnen reageren.