Varkenshouderij

Achtergrond

WER: invloed varkensrechten op deelname sanering beperkt

De uiteindelijke prijs waarvoor de overheid varkensrechten opkoopt, geeft niet de doorslag bij de keuze om wel of niet deel te nemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Dat zegt Robert Hoste, econoom varkensproductie van Wageningen Economic Research.

“De uiteindelijke waarde van de varkensrechten is zeker niet onbelangrijk. Maar ik verwacht dat de invloed ervan beperkt blijft tot hooguit een derde deel van het totale bedrag. Ondernemers kijken naar het totaalplaatje.”

Analyse WUR en DLV

Wageningen Economic Research heeft samen met DLV Advies op verzoek van het ministerie van LNV een analyse gemaakt van de mogelijke belangstelling van varkenshouders voor de saneringsregeling. Hiertoe hebben zij diverse scenario’s doorgerekend met verschillende niveaus van vergoedingen voor stallen en rechten.

Lees verder onder de foto

Robert Hoste:  “De goede prijzen houden waarschijnlijk niet lang genoeg aan. De markt reageert en zet zich naar de huidige situatie. Ik verwacht op termijn een prijsval.” - Foto: Koos Groenewold
Robert Hoste: “De goede prijzen houden waarschijnlijk niet lang genoeg aan. De markt reageert en zet zich naar de huidige situatie. Ik verwacht op termijn een prijsval.” - Foto: Koos Groenewold

Interessant voor oudere en jonge bedrijven

De opzet van de conceptregeling biedt volgens Hoste ruimte aan zowel zeugen- als vleesvarkensbedrijven en kan voor oudere en jongere bedrijven interessant zijn. “Er zou voldoende belangstelling voor de regeling kunnen zijn, ware het niet dat de marktsituatie op dit moment rooskleurig is. Mogelijk willen ondernemers daarvan profiteren voordat zij hun keuze maken”, aldus Hoste.

Aanvullend beleid kan tonnen schelen. Blijf je zitten met € 150.000 schuld of houd je dat bedrag juist over?

Ondernemers moeten bij het maken van hun keuze echter kijken naar de langere termijn, zo zegt hij. “De goede prijzen houden waarschijnlijk niet lang genoeg aan. De markt reageert en zet zich naar de huidige situatie. Ik verwacht op termijn een prijsval.”

Flankerend beleid van provincies en gemeenten bepaalt of regeling aantrekkelijk is voor ondernemers, zo stelde de POV in een reactie op de conceptregeling.

Hoste erkent dat lokaal beleid van groot belang is en daadwerkelijk het verschil voor varkenshouders kan maken. “Aanvullend beleid kan tonnen schelen. Blijf je zitten met € 150.000 schuld of houd je dat bedrag juist over?”

Of registreer je om te kunnen reageren.