Varkenshouderij

Achtergrond

Wilde zwijnen blijven reservoir varkenspest

Afrikaanse Varkenspest (AVP) tiert welig onder populaties wilde zwijnen in Europa.

Alleen in Polen zijn dit jaar tot en met 20 februari al 511 gevallen van AVP bij dode wilde zwijnen vastgesteld. In heel 2017 is bij 741 dode wilde zwijnen AVP vastgesteld, waarvan 388 in de laatste drie maanden.

Explosieve toename wilde zwijnen

De explosieve stijging van het aantal besmettingen met AVP is mede te wijten aan de enorm toegenomen populatie van wilde zwijnen in Polen, is de mening van Zygmunt Pejsak, hoofd van de afdeling varkensziekten van het National Veterinary Research Institute (NVRI) in Polen.

Toename maisteelt

Het aantal wilde zwijnen in heel Europa is de afgelopen jaren gegroeid door toename van de maisteelt. Mais is ideaal voer voor wilde zwijnen en door het grotere aanbod sterven minder dieren vanwege gebrek aan voedsel. Daarnaast speelt mee dat wilde zwijnen in de loop der jaren minder mensenschuw worden en ze dorpen intrekken op zoek naar eten. Ook daarmee vergaren ze extra voedsel.

Wilde zwijnen rukken op in Polen. Foto: ANP
Wilde zwijnen rukken op in Polen. Foto: ANP

Minder zwijnen door van honger

De grotere hoeveelheid voedsel draagt op twee manieren bij aan de groei van de populatie. In de eerste plaats gaan minder dieren dood van de honger. Omdat de zeugen ook meer eten, zijn de biggen die geboren worden vitaler en produceren de zeugen meer melk. Dat betekent dat, waar zo’n vijftig jaar geleden een zeug eens per jaar één of twee biggen per worp produceerde, zij nu bijna twee keer per jaar tot wel acht biggen per worp grootbrengt.

De overlevingskans voor de biggen is toegenomen doordat het klimaat milder is geworden.

Vorig jaar zijn zes keer zo veel wilde zwijnen geschoten in Polen dan twintig jaar geleden, maar de populatie neemt toch toe

Hierdoor overleven meer kleine biggen die eerder verkleumden. Deze ontwikkeling is al jaren aan de gang en lijdt tot de enorme groei van de wilde zwijnenpopulatie. Volgens Pejsak zijn in Polen vorig jaar zes keer zo veel wilde zwijnen geschoten dan twintig jaar geleden maar neemt de populatie desondanks toe.

‘Ook zeugen afschieten’

Verdere intensivering van de jacht is noodzakelijk om het aantal wilde zwijnen binnen de perken te houden. Waar in het verleden op alle wilde zwijnen werd gejaagd, worden tegenwoordig alleen beren en jonge dieren (voor het vlees) geschoten. Onder druk van de anti-jachtlobby is de jacht op zeugen afgeschaft. Om werkelijk een teruggang van het aantal dieren te realiseren, is het noodzakelijk dat ook zeugen worden afgeschoten, vindt de professor.

‘Het belangrijkste om de verspreiding van AVP via wilde zwijnen te voorkomen, is het opruimen van kadavers’

Kadavers opruimen

Pejsak verwacht dat AVP niet alleen is uit te roeien door de jacht op wilde zwijnen te intensiveren. Om het virus dood te laten lopen is een dichtheid van 0,1 wild zwijn per vierkante kilometer nodig. Het belangrijkste om de verspreiding van AVP via wilde zwijnen te voorkomen, is het opruimen van kadavers. Deze zijn nog een maand besmettelijk voor wilde zwijnen en vormen een reservoir voor het virus. “Varkenshouders moeten het virus buiten de deur houden met bio-securitymaatregelen”, besluit hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.