Varkenshouderij

Achtergrond 1 reactie

Ammoniakprobleem te lijf met intelligentie varkens

Er is een alternatief ontwikkeld voor luchtwassers in de varkenshouderij. Ontwikkelaar Kees Scheepens mikt op het halen van ammoniakdoelstellingen met het toiletsysteem Pro P Pigs. “Voor het eerst zetten we de intelligentie van varkens in.”

Een varkenstoilet met afzonderlijke opvang van urine en vaste uitwerpselen kan een bruikbaar alternatief worden voor de luchtwasser om de uitstoot van ammoniak uit varkensstallen drastisch te beperken. Dat zegt Kees Scheepens, dierenarts, varkenshouder en varkensfluisteraar. Hij wijst op vorige maand afgeronde proeven om met een geautomatiseerd systeem varkens binnen 5 dagen zindelijk te maken.

Kees Schepens: "Het zou mooi zijn als we tegelijk de luchtwasser en de volledig-roostervloer vaarwel kunnen zeggen." - Foto: Bert Jansen
Kees Schepens: "Het zou mooi zijn als we tegelijk de luchtwasser en de volledig-roostervloer vaarwel kunnen zeggen." - Foto: Bert Jansen

Als urine en vaste uitwerpselen niet met elkaar in contact komen, ontstaat geen ammoniak. “Behalve dat varkens dan niet meer in een ammoniaklucht hoeven te liggen, waaraan ze een hekel hebben, hoeft die ammoniak ook niet afgevangen te worden in een luchtwasser. Tegelijk ben je met een varkenstoilet af van de roostervloer.”

Scheepens wijst erop dat de luchtwasser rampzalig is bij brand. “De centrale afvoer verandert dan in een centrale luchtaanvoer, waardoor binnen een mum van tijd alle afdelingen zijn gevuld met rook en verstikkende gassen.”

De volledige roostervloer is klimaattechnisch sowieso al lastig. Door daar vanaf te stappen, kan bovendien stro worden gegeven om te voorzien in de wroetbehoefte van varkens.

Beloning voor op juiste plek piesen of poepen

Scheepens ontwikkelt het toiletsysteem met leverancier Kamplan van brijvoerinstallaties, de Tierärztliche Hochschule Hannover en de Duitse organisatie van varkenshouders ISN. Het project wordt gesubsidieerd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) en de leveranciersvereniging De Groene Weg.

In het Pro P Pigs genoemde systeem, met naast elkaar urinoir en poepoir, worden biggen automatisch beloond met zoetigheid en brok als ze op de juiste plaats hun behoefte doen. Het systeem stoelt op de natuurlijke zindelijkheid van het varken.

Wordt het varkenstoilet de best beschikbare techniek?

“We hebben aangetoond dat het werkt. Binnen 5 dagen kunnen varkens het geautomatiseerd aanleren. We benutten nu voor het eerst de intelligentie van het varken om de houderij vooruit te helpen. Dat kan de biologische varkenshouderij zijn, maar ook gangbare varkenshouderij. Misschien dat ooit de zeug zelf het haar biggen leert. In de buitenhouderij hoeft de big ook niet beloond te worden om te leren buiten te piesen en te poepen.”

Einde voor luchtwasser en volledig-roostervloer?

In 2022 moeten varkenshouders in Noord-Brabant de ammoniakuitstoot uit hun stallen hebben gereduceerd met 85% ten opzichte van een ‘open’ stal. Nog bij lange na niet alle stallen in Nederland en Duitsland zijn uitgerust met een luchtwasser, momenteel het beste systeem voor vermindering van de ammoniakuitstoot.

Ik ben me bewust van de krappe marges op varkenshouderijbedrijven

Grote vraag is nu of Scheepens’ alternatieve systeem, waarbij het ammoniakprobleem bij de bron wordt aangepakt, bij grootschalige inzet technisch en ook qua kosten kan concurreren met de luchtwasser. Oftewel, wordt dit de ‘best beschikbare techniek’? “En dat die als zodanig ook door de wetgever wordt erkend”, zegt Scheepens. “Dat is nu waar we aan werken. Ik ben me bewust van de krappe marges op varkenshouderijbedrijven. Als je nou vraagt wat mijn droom is, dan is het dat we door per koppel varkens alleen maar een klein toiletje aan te leggen, in de varkenshouderij tegelijk de luchtwasser en de volledig-roostervloer vaarwel kunnen zeggen.”

Eén reactie

  • Snel

    droom verder

Of registreer je om te kunnen reageren.