Varkenshouderij

Achtergrond 2 reacties

‘Stoppersvergoeding: nette beloning, niet riant’

De Regeling omgevingskwaliteit start in een periode met hoge varkensprijzen. ‘Ondernemers kijken anders naar de vergoeding dan in crisistijd’, aldus Paul Jansen.

De Regeling omgevingskwaliteit van de coalitie vitale varkenshouderij is onlangs gelanceerd. Doel van het herstructureringsplan is varkenshouders op een locatie met weinig toekomstperspectief de mogelijkheid te bieden om te stoppen. Varkenshouders die zitten op een plek waar wel ontwikkelruimte is, kunnen vanaf volgend jaar rechten kopen bij het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij. Bij de bepaling of een bedrijf kan deelnemen aan de regeling is de geurbelasting van het bedrijf voor de omliggende burgerwoningen de maatstaf, legt Paul Jansen uit. Hij is directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij dat de regeling uitvoert in opdracht van de coalitie die bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij, het ministerie van Economische Zaken en Rabobank.

‘Deelname is geheel vrijwillig; de ondernemer beslist daarover’

In de varkenshouderij wordt weer verdiend. Zal dat effect hebben op de animo om deel te nemen?

“Het is inderdaad zo dat er wordt verdiend. Niettemin is iedere varkenshouder bekend met de varkenscyclus en weet iedereen dat er ook weer slechtere tijden komen. In onze regeling kun je tot eind 2018 doorboeren. Wordt komend jaar ook een goed jaar dan pak je dat mee. Het is de afweging voor een varkenshouder of hij na 2018 op zijn locatie voldoende ontwikkel- en verdiencapaciteit heeft voor een goed inkomen. Deelname is geheel vrijwillig; de ondernemer beslist daarover.”

Volgens directeur Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, zijn de vergoedingen gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn in de varkenssector, herkenbaar voor iedere accountant. - Foto: Twan Wiermans
Volgens directeur Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, zijn de vergoedingen gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn in de varkenssector, herkenbaar voor iedere accountant. - Foto: Twan Wiermans

Een veelgehoorde opmerking is dat de stoppersvergoeding te laag is. Wat vindt u daarvan?

“Die reacties zie ik ook, dat hoort erbij. Het is een nette beloning, niet riant. Ik ken zeker bedrijven die een hoger saldo draaien dan de vergoeding en dat op termijn ook kunnen. Daarentegen zijn er ook bedrijven die langjarig lager uitkomen met hun saldo dan de vergoeding. Als zij op een locatie zitten zonder ontwikkelruimte, kan deze regeling een goede oplossing zijn. Ik adviseer iedere varkenshouder die een locatie heeft met een of meerdere burgerwoningen om zich heen, om deze regeling te bekijken en daarmee aan het rekenen te gaan. Ik raad ondernemers ook aan adequaat, extern advies te vragen. Ook al is de uitkomst ‘nee’, dan heb je voor jezelf in ieder geval de diverse toekomstscenario’s op een rij gezet.

De vergoedingen zijn overigens gebaseerd op gebruikelijke afschrijvingstermijn in de varkenssector, herkenbaar voor iedere accountant.”

De geurimpact is bepalend voor deelname aan de regeling. Is dat wel transparant naar de deelnemers uit te leggen?

“Ja, zeker. De uitvoering van de regeling is gemakkelijk. We bepalen geurimpact met erkende rekenmethoden. Diegenen met de hoogste score maken aanspraak op deelname aan de regeling. Dat is absoluut geen handweging. We laten ook een derde partij, mogelijk een accountant, beoordelen of de uitvoering correct is toegepast. Het is volledig transparant, zonder persoonlijke of subjectieve invloeden.”

Is er al belangstelling?

“Dat komt op gang. De eerste aanvrager heeft zich al gemeld. Op 14 oktober is er ’s avonds een informatiebijeenkomst voor financieel adviseurs en adviseurs die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. Dan gaan we vooral in op de totstandkoming van de vergoeding, uitleg van de geurberekening en toelichting op de gegevens voor de aanvraag.”

Speelt bedrijfsomvang een rol voor deelname?

“Nee, in zoverre dat de maximum vergoeding per locatie € 500.000 is. Als ergens veel varkens zitten, wordt een deel niet vergoed.”

Voor de tuinbouw doet u een soortgelijke klus. Hoe gaat dat?

“Dat is maar deels vergelijkbaar met deze regeling. In de tuinbouw zijn bijvoorbeeld concentratiegebieden. Daar is meer sprake van een ruilverkaveling, zodat veel tijd nodig is om overeenkomsten te bereiken. Vergelijkbaar is dat het Ontwikkelingsbedrijf Tuinbouw ook in een crisisperiode is opgericht, en nu de opbrengstprijzen hoog zijn en grondprijzen zijn gestegen. Ondernemers in beide sectoren kijken daarom anders naar de vergoeding dan in crisistijd.”

Regio bepalend voor rechtenprijs

De vergoeding voor de varkensrechten is vastgesteld op peildatum 1 augustus 2017. Voor de regio Zuid beurt een deelnemer € 105 per varkensrecht. Voor de regio’s Oost en overig is de vergoeding € 70 per recht. De bedragen zijn exclusief btw.

Per dier komt een deelnemer in aanmerking voor een bedrag van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, om zijn bedrijf te beëindigen. Dit is € 50 per vleesvarken of opfokzeug. De vergoeding is € 175 voor een zeug als er minder dan 2,5 biggenplaatsen per zeug zijn. Is het aantal biggenplaatsen hoger, dan is de vergoeding € 250 per zeug. Voor een gespeende big op een opfok- of vleesvarkensbedrijf wordt € 20 per dier betaald.

Laatste reacties

  • boer met klompen

    Hoe kun je nou met 50 euro per vleesvarken iemand uit proberen te kopen

  • John*

    het is een goede regeling, ik snap dat ze een paar bedrijven nodig hebben om een pilot te draaien. Daarna moeten we als sector de regeling zo optuigen dat in crisis vlot bedrijven in kunnen stappen. In een crisisjaar geef je vlot 250 euro per zeug bij, als je dan 250 euro toe krijgt praten we toch over een verschil van 500 euro wat een mooie meenemer is bij de beeindiging. Bij vleesvarkens leg je in een slecht jaar 10 tot 15 euro per varken toe, als je dan 50 euro krijgt is het helemaal netjes!

    Het is straks een mooi vangnet en ik hoop dat het helpt om de crisisduur in de cyclus in te korten. Dan is het winst voor de hele sector!

Of registreer je om te kunnen reageren.