Varkenshouderij

Achtergrond

Karkasonderzoek: ziek varken lijdt vaak onnodig lang

Onderzoek van kadavers aangeleverd bij Duitse destructiebedrijven toont aan dat de varkens tijdens hun leven te laat of niet goed zijn behandeld, dan wel op een verkeerde manier geëuthanaseerd.

De behandeling van zieke varkens die uiteindelijk vaak voor noodslachting weggaan, verloopt lang niet altijd goed. Dat wil zeggen dat deze gepaard gaat met onnodig lijden van de dieren. Dat blijkt uit een studie van de veterinaire hogeschool van Hannover (TiHo) uit 2016. Dat de studie nu pas de aandacht trekt, komt doordat Neue Osnabrücker Zeitung er onlangs een publicatie aan wijdde.

Betere scholing varkenshouders gewenst

De resultaten van de studie baren opzien en zorg, ook in de Duitse varkenshouderij zelf. Belangenbehartigingsorganisatie ISN vindt dat dit niet goed te praten valt en dat er dringend behoefte is aan actie om het probleem op te lossen. Meer en betere scholing van de varkenshouders is gewenst. TiHo zelf doet de aanbeveling om een veterinaire keuring ook in destructiebedrijven wettelijk verplicht te stellen, net zoals in slachterijen.

Constateren aandoeningen

In de periode januari-april 2016 onderzocht TiHo 57 leveringen aan verschillende, over heel Duitsland verspreide destructiebedrijven. In het onderzoek werden kadavers van 485 vleesvarkens en 128 zeugen bekeken op aandoeningen die relevant kunnen zijn voor het dierenwelzijn. Daarbij ging het om aandoeningen die niet alleen dierenartsen maar ook varkenshouders zelf kunnen constateren.

Bij 13,2% van de vleesvarkens en 11,6% van de zeugen stelden de onderzoekers de diagnose dat er sprake was geweest van langdurige kwalen en pijn. Bij de onderzochte varkens ging het om kwalen als chronisch gewichtsverlies, chronische zwerende gewrichtsontstekingen, diepe bijtwonden aan oren en staarten en ingewandsbreuken.

Onoordeelkundig geëuthanaseerd

Behalve de onderzochte kadavers uit de 57 leveringen, werden kadavers uit andere aangeleverde partijen bekeken. In totaal werden zo 463 kadavers van vleesvarkens, zeugen en biggen onder de loep genomen. Hiervan vertoonden 323 kadavers dierenwelzijnsrelevante aandoeningen. Daarmee wordt bedoeld dat er sprake was van langer aanhoudende kwalen die gepaard gaan met pijn, waarbij moet worden ingegrepen op grond van de wet op de dierenbescherming. Bij 165 kadavers werd tevens vastgesteld dat de dieren waren geëuthanaseerd. Bij het merendeel (62%) is dit onoordeelkundig gebeurd, constateerden de onderzoekers.

Of registreer je om te kunnen reageren.