Rundveehouderij

Partner

Efficiënt mais telen in nieuw mestbeleid

Snijmaïs produceert in een kort groeiseizoen een indrukwekkende hoeveelheid hoogwaardig voer met veel glucogene energie. De trend is dat de spelregels omtrent de teelt almaar strenger worden. Hoe teel je ook in het nieuwe mestbeleid nog efficiënt mais?

Een geslaagd maisgewas van 19 ton droge stof per hectare onttrekt 230 kg N en 85 kg P. Dat is behoorlijk wat meer dan de bemestingsnormen. Zorgen voor optimale randvoorwaarden en extra maatregelen nemen zijn daarom noodzakelijk voor een renderende maisteelt, ook op de langere termijn.

Zorg voor de bodem

Voor een ongestoorde groei en optimale benutting van de aanwezige nutriënten, moet de bodem in topconditie zijn:

  • Goede bodemstructuur en ontwatering: op de helft van alle maispercelen komt verdichting voor!
  • Een pH van rond 5,5 (op zandgrond): 1 op de 3 maispercelen zit onder de 5.
  • Bouw organische stof op met wisselteelt, organische mest en groenbemesters.

Vroeg maisras goed voor de bodem

Kies per perceel een maisras dat goed past qua vroegheid: alleen op de hogere en droge percelen in het zuiden en oosten van het land passen middenvroege rassen.

Foto: Limagrain
Foto: Limagrain

Zeer vroege en vroege maisrassen zijn eerder van het land. Dat verkleint de kans op structuurschade en maken een vroege inzaai van het vanggewas mogelijk. Bij late maisrassen is er ook nog risico op een te late afrijping, met veel verlies van voederwaarde als gevolg.

Biostimulant geeft 6% meer opbrengst

De bodem bevat doorgaans nog een ruime voorraad nutriënten, die moeilijk of niet opneembaar zijn voor de maisplant. Om de opname te verhogen ontwikkelde LG de zaadcoating Starcover, met een tweeledige werking:

  1. Een korst rondom het zaad zorgt voor extra haarwortelontwikkeling
  2. Rhizosfeer-bacteriën (Bacillus amyloliquefaciens) in de coating vermenigvuldigen zich vervolgens snel op de haarwortels en gaan een symbiose aan. Daar komen stoffen bij vrij die o.a. bodemfosfaat oplossen, waarna het opneembaar is voor de plant.

Tweejarig onderzoek aan de Hogeschool Gent, waarin 11 verschillende biostimulatoren onderling en tegenover onbehandeld zaad (object 1) en een startgift fosfaat (object 2) werden vergeleken, toonde een meeropbrengst van 1.200 kilo drogestof met Starcover aan (object 3).