Over deze partner

- Limagrain

veredelingsbedrijf van ruwvoer- en akkerbouwgewassen

LG is Nederlands grootste veredelaar en aanbieder van landbouwzaaizaden. Onze maisrassen, grasmengsels en krachtvoervervangers zijn ontwikkeld om het hoogst mogelijke rendement per hectare te leveren. Meer voederwaarde van eigen land winnen betekent lagere voerkosten per kg melk, dus een hoger rendement op het melkveebedrijf. Vanuit het Zeeuwse Rilland werkt LG al decennia aan de allerbeste maisrassen en grasmengsels voor de Nederlandse melkveehouderij: Rassen ontwikkeld in Nederland en speciaal voor Nederland Leidend op de Aanbevelende Rassenlijsten in kVEM/ha en VEM/kg ds Voor het hoogste rendement per hectare Bekijk onze ruwvoergewassen * Limagrain levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Beheer
WP Admin