Rundveehouderij

Partner laatste update:29 apr 2016

Ruw beemdgras is boosdoener onder de beemdgrassen

Op alle gronden, in het bijzonder op vochtige klei- en veengronden, is het lastig om goede grassen als Engels raaigras in de weide te houden.

Vooral op plekken met schade door berijding (kopakker) of waar koeien de zode hebben vertrapt, grijpt een onkruidgras als ruwbeemd zijn kans.
De droge perioden in 2015 hebben in veel weilanden gezorgd voor meer slechte grassen en schadelijke onkruiden. Na een zachte winter zoals die van 2015-'16 grijpen ruwbeemd en straatgras hun kans, omdat ze in het voorjaar eerder aangroeien. Die voorsprong wordt benut om als eerste de kale plekken te vullen. Logisch gevolg daarvan is een groter aandeel slecht gras in uw weide. Het verraderlijke is dat de mindere weiden er op het eerste oog goed uitzien.

Onkruidgras ruwbeemd remt groei goede grassen

Met name in een natte periode ontwikkelt ruwbeemd zich razendsnel. Het belemmert zo de groei van Engels raaigras en andere goede grassen.
Ruwbeemd heeft zeer matige eigenschappen. Zo vormt het 20 tot 25% minder droge stof dan Engels raaigras. Het onkruidgras wortelt ondiep (bovengrondse uitlopers), waardoor zijn droogteresistentie zeer matig is. Bij hoge temperaturen valt de groei stil en na een week droogte geeft ruwbeemd het zelfs helemaal op. Deze ernstige tekortkomingen beïnvloeden zowel de productie als de kwaliteit van uw gras negatief.
Ruwbeemd start al met groeien bij 5 graden. Bij voldoende zonlicht begint het onkruidgras al in februari te groeien. In deze fase neemt het een voorsprong op Engels raaigras, dat bij 10 graden groeit. Ruwbeemd is een sluipend onkruidgras. Als het een beetje ruimte krijgt, stoelt het stevig uit. En als u niets doet, woekert het voort. In een perceel met schade waar dit jaar 20% ruwbeemd staat, kan volgend jaar zomaar 40% groeien.

Percelen inspecteren op 'verdachte' pollen

Wilt u weten hoe het is met uw weiden, dan doet u er goed aan deze te inspecteren. Wandel in een W-vorm door uw percelen en kijk vooral goed naar kale en beschadigde plekken. Steek met een schop een 'verdachte' pol uit.
Als de voetjes van de grasstengels wit kleuren, heeft u te maken met ruwbeemd. Dit onkruidgras onderscheidt zich duidelijk van Engels raaigras, dat stengels met rode voetjes heeft. Bij minder dan 80% goede grassen, wordt doorzaaien geadviseerd. Is het aandeel goede grassen minder dan 60% of schat u dat er meer dan 20% kweek in uw perceel groeit, dan kiest u beter voor graslandvernieuwing.

Online WeideWandeling is handig hulpmiddel

De Online WeideWandeling is een handig hulpmiddel om de kwaliteit van uw grasland onder de loep te nemen. Door het beantwoorden van enkele vragen inventariseert u hoe het met uw graslandperceel gesteld is. U ontvangt van de grasexperts van Barenbrug een gedegen advies. Nog een tip: houd uw grondonderzoek en de kuiluitslag van Eurofins (BLGG) bij de hand, want die hebt u nodig bij het beantwoorden van de vragen.