Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Boeren Schiermonnikoog door met eigen zuivellijn

De 7 boeren van Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog kunnen dankzij een subsidie van € 164.000 van provincie Friesland door met het opzetten van een eigen kaasfabriek.

De melkveehouders werken al bijna 6 jaar aan een overstap naar meer extensieve landbouw om de natuur op het eiland te beschermen. “We zijn er blij mee en volop bezig met het project”, zegt Ludie Van der Bijl, die namens de boeren het woord voert. Begin volgend jaar willen ze starten met de bouw van een kaasfabriek, op zijn land.

Punt van aandacht blijft dat het geen inkomenssteun mag zijn

De melkveebedrijven staan voor de lastige opgave om met een kleinere veestapel, van 650 koeien naar 420 koeien, de stikstofdepositie op het eiland terug te dringen. De boeren willen de zuivel zelf verwerken en mikken op een melkprijs die 10 cent hoger ligt dan gangbaar. Op die manier willen ze omschakelen naar extensievere landbouw en toch hun inkomsten op peil houden.

Op eigen benen

Het plan rust op 3 pijlers. Een kaasmakerij, biodiversiteit in de polder en het gebruiken van organische reststroom (groen afval) op het eiland als meststof, waardoor de bodemkwaliteit verbetert.

Voor de omschakeling is nog € 1,5 miljoen nodig. Van der Bijl: „We willen over 5 jaar op eigen benen staan. Dat geld is nodig om ons op gang te helpen, om die eerste 5 jaar de omzet uit de kaasmakerij omhoog te krijgen en zodoende een goed verdienmodel te realiseren. Punt van aandacht blijft dat het geen inkomenssteun mag zijn.”

Experimenteren

Schiermonnikoog heeft inmiddels wel een proeftuinstatus voor kringlooplandbouw, maar die biedt nog geen voordelen op het gebied van regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van mest uitrijden. Experimenteren met het uitrijden van mest ligt erg gevoelig bij het ministerie van LNV.

Laatste reacties

  • de Eijk

    Hulde voor dit initiatief. Ik hoop oprecht dat het plan slaagt. Ik ga nu al in de rij staan voor de ongetwijfeld lekkere kaas !! Maar ... wat lees ik nu ? "Uitrijden van mest ligt erg gevoelig bij LNV". Flauwekul .... ! LNV, ga je schamen. Maar je kan ook gewoon alle 300.000 toeristen bij de afvaart een zakje gedroogde mest meegeven voor "thuis" ..... eerlijke "zeelucht-mest" voor bij de plantjes op het balkon of het terras. Nee, wacht ... ik zou er € 10,00 per zakje van 500 gram voor vragen ... De unieke mest van Schier is een schaars goed !

  • veldzicht

    Schiermonnikoog,een klein winderig eiland midden in zee wat heeft dat last van die stikstof.Je moet er wel erg veel voor terug krijgen om van 650 ,ruim 90 koeien per bedrijf naar 420 60 koeien per bedrijf te gaan.30 koeien inleveren en wat krijg je er voor terug?Die 164.000Euro subsidie kunnen die 7 boeren zelf wel opbrengen en heb je met die pottenkijkers niets te maken en heb je die 1,5 miljoen voor omschakeling ook niet nodig .

Of registreer je om te kunnen reageren.