Rundveehouderij

Nieuws 2 reactieslaatste update:15 jan 2020

Doelen Biodiversiteitsmonitor vragen nog veel werk

Voldoen aan sectordoelen voor de Biodiversiteitsmonitor vergt nog veel inspanning van de melkveehouderij.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut. Amper 25 van in 2016 nog 17.000 melkveebedrijven (0,14%) zou aan alle doelen tegelijk kunnen voldoen.

CO2-uitstoot per kilo meetmelk

De grootste uitdaging vormt het doel voor de CO2-uitstoot per kilo meetmelk. Dat staat op 970 gram per kilo melk op zand en klei en 1.270 gram per kilo op veen. Slechts 3% van de bedrijven kon dit doel in 2016 halen. Ook het doel voor methaanemissie is nog ver weg.

De Biodiversiteitsmonitor is een meetinstrument dat is ontwikkeld door FrieslandCampina, Rabobank en het Wereldnatuurfonds (WNF).

Kringloopwijzer

De Duurzame Zuivelketen (DZK) wil deze Biodioversiteitsmonitor koppelen aan de Kringloopwijzer; het zou inzichtelijk en meetbaar maken wat de melkveehouderij doet voor het behoud van biodiversiteit. Aan Wageningen UR is gevraagd te onderzoeken hoe ver de melkveehouderij nog af staat van de te behalen doelen en hoe deze doelen het best kunnen worden bereikt.

Verschillende wegen om doelen te bereiken

De doelen die zijn gesteld voor de biodiversiteitsmonitor kunnen volgens de onderzoekers het best via twee verschillende wegen worden bereikt. Voor doelen als aandeel eiwit van eigen land en aandeel blijvend grasland zijn landelijke, sectorbrede doelen de weg. Voor doelen als het verlagen van de CO2-uitstoot per kilo meetmelk, het stikstofbodemoverschot en de ammoniakemissie per hectare zijn bedrijfsspecifieke maatregelen het best.

Het rapport noemt verschillende opties hoe de gestelde doelen het best kunnen worden bereikt. Voor de onderzoekers is helder dat het onverstandig is om aan alle afzonderlijke doelen tegelijk te gaan werken. Per doel zijn voorts diverse opties mogelijk, afhankelijk van de kosten en de specifieke situatie.

Cijfers 2016

De onderzoekers van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut gingen voor hun onderzoek uit van de cijfers over 2016, deels van het CBS en deels ook van FrieslandCampina en/of uit de Kringloopwijzer. Met recentere cijfers in de hand is de afstand tot de te behalen doelen waarschijnlijk kleiner.

Laatste reacties

  • farmerbn

    De makkelijkste manier om die zware doelen te halen is alle melkkoeien wegdoen en de melk in Frankrijk kopen.

  • bluemink

    De waanzin ten top.
    De groene beleidsorganisaties ,RABObank ,Friesland Campina wij verwachten van jullie ander beleid dan het geneuzel met WNF.

Of registreer je om te kunnen reageren.