Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Extreem jaar zorgt voor forse verlaging percentage ‘eigen eiwit’

De 7 deelnemers aan project Eiwit van Eigen Land zagen als gevolg van het extreme weer in 2018 het aandeel eiwit van eigen bedrijf teruglopen van 64% in 2017 naar 52% in 2018. Deze trend is ook zichtbaar in de cijfers van de meeste Nederlandse melkveehouders.

De resultaten en plannen van de deelnemers aan dit project worden eens per jaar bekeken. Dit voorjaar werden de resultaten over 2018 besproken.

Lees de belangrijkste informatie over de droogte in 2018

Checklist raadplegen

Op basis van de resultaten uit 2017 en 2018 zijn de plannen opgesteld om in 2019 meer eiwit van eigen land te gebruiken. Dat leidde tot een checklist waarin eerst geanalyseerd wordt hoe de cijfers ‘eigen eiwit’ in de voorgaande jaren tot stand zijn gekomen. Verder kan de rantsoenpagina in de KringloopWijzer het aandeel ruw eiwit in het rantsoen worden opgezocht. Als dit hoger is dan 160 ruw eiwit per kVEM, biedt dat ruimte voor optimalisatie. Daarnaast geeft het bodemoverschot inzicht in de wijze waarop bemesting en ruwvoeropbrengst op elkaar zijn afgestemd. Is het bodemoverschot hoger dan dat van vergelijkbare bedrijven, dan liggen ook daar kansen voor verbetering.

Werken met meerjarig gemiddelde essentieel

De grote invloed van het weer in 2018 op de cijfers maakt duidelijk dat werken met een meerjarig gemiddelde essentieel is. Ook blijkt er grote invloed van de voeradviseur.

Verschillende aanpak voor 2 groepen bedrijven

Tot slot werd duidelijk dat binnen Nederland ruwweg 2 groepen bedrijven met uitdagingen zijn te onderscheiden. Enerzijds zijn dat bedrijven met een tekort aan ruwvoer en eiwit. Anderzijds zijn het bedrijven met voldoende eiwit, maar waar de benutting verder verhoogd zou moeten worden. Afhankelijk van het type bedrijf vraagt dat een verschillende oplossingsgerichte aanpak.

Lees ook: Minimaal 65% eigen eiwit, hoe doe je dat?

Foto

  • Foto: Lex Salverda

    Foto: Lex Salverda

Laatste reacties

  • farmerbn

    Het is nooit goed om een nieuw kenmerk te hanteren. Het geeft alleen maar meer kosten. Kenmerk euro's per jaar is en blijft het belangrijkste. Liters melk per kg ds was ook zo'n dom kenmerk (voor boeren). Daar ga je alleen maar duurder en geconcentreerder voeren met minder euro's per jaar voor de boer.

  • 11

    Als betrekkelijke extensieve graslandboer haal ik fluitend ieder jaar de eiwit van eigen land norm. Maar de melk wordt nooit Planet Proof want door de broeikasgas berekening waar vastleggen van o.s. niet wordt meegenomen en maisbrok voor methaanuitstoot het forfait hetzelfde is als voor ultra-sojabrok blijft dat onmogelijk. Zul je zien dat, bla bla bijzonder jaar bla bla, de normen op andere criteria snel even worden aangepast, of extra tijd wordt gegund om alles weer uit te middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.