Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

CBb onderzoekt begrip melkvee in fosfaatdebat

Er is nog steeds onduidelijkheid over het begrip melkvee in de fosfaatrechtendiscussie.

Die mening is advocaat Peter Goumans van Hekkelman advocaten toegedaan, na de brief van landbouwminister Carola Schouten over het fosfaatrechtenstelsel van vrijdag 24 mei.

Bij haar ingreep in het fosfaatrechtenstelsel heeft minister Schouten besloten fosfaatrechten toe te kennen aan jongvee ouder dan 1 jaar dat niet bestemd is om een kalf te krijgen. De minister voelde zich hiertoe verplicht na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het CBb oordeelde in april dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) al toegekende fosfaatrechten voor vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar op vleesveebedrijven niet had mogen terugvorderen.

Vallen zoogkoeien onder ‘melkvee’?

Volgens Peter Goumans is hiermee de discussie over het begrip melkvee echter nog niet ten einde. Goumans: “De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legt de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 16 april zo uit dat die alleen gelden voor jongvee ouder dan 1 jaar. De vraag is of dat juist is.”

De beantwoording van die vraag laat overigens niet lang op zich wachten, maandag 3 juni buigt het CBb zich hierover in 4 beroepszaken. Tijdens diezelfde zittingen komt ook de vraag aan de orde of zoogkoeien onder het begrip melkvee vallen.

Stevig verweer van LNV

Omdat het oordeel van het CBb grote gevolgen kan hebben voor het fosfaatbeleid van minister Schouten zal er een stevig verweer gevoerd worden, aldus Goumans die een van de veehouders tijdens de zitting terzijde staat. “De minister onderkent dat de uitspraken richtinggevend zullen zijn voor een groot aantal zaken, daarom heeft LNV een breed verweer voorbereid voor de zittingen op 3 juni. Er is door LNV al aangekondigd dat dat een deskundige van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) naar de zitting zal komen.”

Volgens Goumans zal dat in ieder geval tot meer duidelijkheid leiden dan tijdens de CBb-zitting in april. “Naar mijn inschatting moet die deskundige antwoord kunnen geven op vragen over de diercategorieën 100, 101, 102, 112, 115, 117, 120 en 122. Bij de vorige zitting wist de Minister hierover geen duidelijkheid te geven.”

Lees ook: Boeren zonder advocaat kan niet meer

Eén reactie

  • mts_kuijpers

    Als het niet bestemd is om een kalf te krijgen kan ze ook geen melk geven. Het woord melkvee geeft toch aan dat deze bedoelt is voor de productie van melk.

Of registreer je om te kunnen reageren.