Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Twijfels over integriteit NVWA bij slacht

De integriteit van medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een aantal middelgrote noordelijke slachterijen is onderwerp van onderzoek. Bij de keuring voor de slacht is mogelijk sprake van onregelmatigheden, waarbij NVWA-medewerkers betrokken zijn.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dat bij een onderzoek is voorkomen dat zeker 30.000 kilo vlees van meerdere noordelijke slachterijen uiteindelijk op de markt is gekomen. Het ministerie meldt desgevraagd: “Al dat vlees is getraceerd. Er is dus niets in de keten terechtgekomen.” Het vlees is vanuit de slachterij naar Rendac afgevoerd. Het vlees is vernietigd.

Grote (rood), middelgrote en kleine slachterijen (zwart) in Nederland.- Bron: NVWA

Niet geschikt voor humane consumptie

Het vermoeden bestaat dat runderen zijn geslacht, die niet geschikt zijn voor humane consumptie. Hoe de afgekeurde dieren bijna toch in de consumptieketen terechtkwamen, is mede onderdeel van het onderzoek. Mogelijk zijn zwaardere afgekeurde dieren in de loop van het slachtproces ‘omgeruild’ met goedgekeurde lichtere dieren.

Kamerlid Dion Graus zei in december in een debat met landbouwminister Schouten dat hij graag wilde dat er een onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van de slachthuizen in Noord-Nederland. “Het schijnt dat daar momenteel 30.000 kilo vlees zoek is. Dat is nogal wat.”

Paardenvleesaffaire

Ter vergelijking: BIj de paardenvleesaffaire ging het om meer dan 300 ton (goedgekeurd) paardenvlees dat mogelijk als rundvlees was verkocht. De minister ging destijds inhoudelijk niet in op de opmerking van de PVV’er, die zich baseerde op klokkenluiders. De NVWA had op dat moment echter al een onderzoek ingezet om het niet voor consumptie geschikte vlees te traceren. In februari kondigde minister Schouten aan een extern onderzoek te laten uitvoeren naar ‘de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de NVWA hierop heeft gereageerd’.

Bron van zorg

De situatie bij een aantal noordelijke slachthuizen is al langere tijd bron van zorg. In de Tweede Kamer hebben Partij voor de Dieren, D66 en het CDA vragen gesteld. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) geeft in de vragen aan twijfel te hebben over de zorgvuldigheid waarmee toezichthouders van de NVWA rapporten opmaken als het gaat om het rapporteren van misstanden. Ouwehand weet niet of de problemen ontstaan door een tekort aan capaciteit bij de NVWA of doordat inspecteurs te nauw betrokken raken bij het bedrijf waar ze controleren.

Uit de vragen van CDA en D66 blijkt dat ze zorgen hebben over de manier waarop de NVWA zorgt dat afgekeurde dieren niet in de voedselketen terechtkomen. - Foto: ANP
Uit de vragen van CDA en D66 blijkt dat ze zorgen hebben over de manier waarop de NVWA zorgt dat afgekeurde dieren niet in de voedselketen terechtkomen. - Foto: ANP

Toezicht op vetweiderijen

D66’er Tjeerd de Groot en CDA’er Jaco Geurts stellen specifiek vragen over de noodslachtingen in de slachterijen en de mate waarin er toezicht is op vetweiderijen. De Groot en Geurts leggen de minister de situatie voor van een rund uit de vetweiderij dat wordt aangeboden bij een kleine of middelgrote slachterij. Als zo’n dier wordt afgekeurd, hoe is dan geborgd dat het vlees van deze koeien niet in de consumptie terechtkomt? Dat willen De Groot en Geurts weten.

Uit de vragen van CDA en D66 blijkt dat ze zorgen hebben over de manier waarop de NVWA zorgt dat afgekeurde dieren niet in de voedselketen terechtkomen. De 2 Kamerleden vragen ook of de minister aannemelijk kan maken dat de handhaving in het slachthuis zodanig is dat er geen vlees van niet-slachtwaardige koeien in de consumptieketen terechtkomt.

NVWA‘er soms te nauw bij bedrijf betrokken

De inspectie door de NVWA is al jaren onderwerp van discussie. Aan de ene kant wordt vanuit de slachterijen regelmatig geklaagd over de strikte naleving die wordt vereist, aan de andere kant komen vanuit de NVWA zelf klachten over een te hoge werkdruk en bovendien duiken steeds weer signalen op over NVWA‘ers die om welke reden dan ook de keuring niet volgens het boekje doen.

Ruim 5 jaar geleden meldde toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma dat ‘structurele verbeteringen in het systeem van toezicht en handhaving nodig zijn om voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn alsmede de exportpositie van de agrarische sector te kunnen blijven borgen. In een interne NVWA-rapportage stonden harde conclusies over toezicht en handhaving. ‘Opvallend is de hardnekkigheid van de problematiek van toezicht en handhaving in de slachtplaatsen roodvlees’, aldus dat rapport. De vraag werd gesteld waarom ‘steeds dezelfde soorten van conclusies en aanbevelingen niet leiden tot een structurele verbetering van toezicht en handhaving’.

Het interne rapport stelde dat NVWA-medewerkers overtredingen in slachterijen door de vingers zagen, omdat die ‘vanuit de eigen vakkennis als niet of weinig relevant (werden) beschouwd.’ Als overtredingen wel werden vastgesteld, duurde het te lang voordat er werd ingegrepen, en soms werd er in het geheel niet ingegrepen. Er was, zo bleek, ‘soms te sterke betrokkenheid bij het bedrijf’.‘

Een week na de brief van de staatssecretaris onstond commotie over het op de markt komen van bezoedeld vlees (vlees waarop nog mestresten aanwezig waren). Dijksma beloofde naar aanleiding daarvan onder andere het toezicht op de slachterijen structureel te verbeteren, de capaciteit van de NVWA op orde te brengen en de handhaving te verbeteren.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Hoe moet dit worden begrepen in relatie tot de Vion slachterij in Leeuwarden waar abnormaal veel werd afgekeurd?

 • Jan Braakman

  Voor de duidelijkheid: Vion is een grote slachterij en die hoort niet bij het beperkte aantal middelgrote slachthuizen waar problemen gesignaleerd zijn.

 • ????

  Eerst maar is de andere kant van het verhaal horen zoals zovaak zal dit ook wel weer uit hun verband gerukt zijn En over het nauw betrokken raken bij die bedrijven van die nvwa ers geloof ik al helemaal niets van want ze helpen je liever naar de bliksem dan dat ze met je meedenken !!

 • mtseshuis

  Precies Bennie, denk dat er een reden gezocht wordt om overal veel strenger te keuren...

 • gjh

  Die NVWA er zijn maar op 1 doel uit en dat is de boel naar de kloten helpen. Moet nog vaak aan mijn opa denken die zei als je niets kan en je bent gefrusteerd en veel gepest op school willen ze je bij de NVWA nog wel hebben.

 • koestal

  streng,strenger,strengst

 • dereus

  het enige waar je zeker aan van doodgaat is een leeg bord

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.