Rundveehouderij

Nieuws

SBK start project om opstart vleeskalveren te optimaliseren

De Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) is een project gestart waarin vleeskalverhouders en ketenpartijen gezamenlijk werken aan het verbeteren van de opstartperiode van kalveren.

De eerste 4 weken op stal zijn cruciaal voor de gehele mestperiode. Een probleemvrije start zorgt er uiteindelijk voor dat kalveren beter groeien en betere eindresultaten halen en dat het antibioticagebruik en de uitval kunnen dalen. De sector streeft naar een verdere verlaging van het antibioticagebruik met 15% ten opzichte van 2017. Ook het uitvalspercentage moet verder dalen.

Workshops

Er is in het project gekozen voor workshops. Daarin wordt aandacht gegeven aan de voorbereiding op de ontvangst van de kalveren, het moment waarop de kalveren binnenkomen, voeding, hygiëne en het observeren van de dieren. Door onder leiding van deskundigen uit de sector naar een praktijksituatie op een bedrijf te kijken, ontdekken kalverhouders waar op dat bedrijf en vervolgens hun eigen bedrijf nog verbeteringen te halen zijn. Naast praktische handvatten hoopt de SBK dat kalverhouders en hun adviseurs elke opstartperiode gedurende de ronde gaan evalueren en er verbeterpunten uithalen voor de volgende ronde.

Eigen handelen onder de loep

De kalverhouderij neemt met dit project nadrukkelijk het eigen handelen rond het opzetten van kalveren onder de loep. Eerder werd de nadruk al op de eerste weken na de geboorte op het melkveebedrijf en het transport naar het kalverbedrijf gelegd met het Kalf Volg Systeem en de gezamenlijk aanpak met de melkveehouderij voor de bestrijding van IBR en met name BVD.

Of registreer je om te kunnen reageren.