Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Middelen gehalten in ruwvoer melkvee mag van Brussel

Middeling van gehalten stikstof en fosfor in ruwvoer voor melkvee voorkomt schommelingen als gevolg van extreme omstandigheden zoals droogte in 2018. Het is onderdeel van afspraken over mest met Brussel.

Middeling van het stikstofgehalte in ruwvoer voor melkvee levert voor het jaar 2018 een lagere stikstofproductie door melkvee op. Voor fosfaat is het effect omgekeerd, de gemiddelde waarde van fosfor in het ruwvoer is hoger dan het gehalte in 2018. Voor stikstof zijn de gehaltes in ruwvoer 7 tot 10% lager, voor fosfor 4 tot 8% hoger.

Lees ook: Hoe CBS de stikstof- en fosfaatproductie berekent

Rekenmethode voor middeling ruwvoer

Middeling van de gehalten in ruwvoer voor melkvee is opgenomen in het zogenoemde zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat de middeling voor ruwvoer als volgt: het 5-jaarsgemiddelde van stikstof- en fosforgehaltes in ruwvoer minus de 2 extreme waarden in die periode. Bovendien wordt op dezelfde manier een gemiddelde berekend voor de opbrengsten per hectare min de 2 extreme jaren. Uiteindelijk wordt de gemiddelde samenstelling van het ruwvoer en het gemiddelde aandeel in het totale rantsoen van melkvee gebruikt voor de definitieve berekening van de mestproductie in een jaar.

Middeling voor graskuil

Toegepast op graskuil levert dat het volgende op voor de jaren 2014-2018: de laagste waarde is in 2016 27 gram N per kilo droge stof, de hoogste waarde is 30,6 in 2018. Het gemiddelde van de resterende 3 jaren 2014, 2015 en 2017 is 28,3 gram stikstof per kilo droge stof in kuilgras. Dat is 8% lager dan de 30,6 gram volgens de kwartaalmonitor over het vierde kwartaal in 2018.

Dezelfde rekenmethode levert voor snijmais een gemiddelde waarde op van 11,1 gram stikstof (7% onder het gehalte 2018) en voor weidegras 30,0 gram (10% lager).

Ter indicatie van het effect op de stikstofproductie: gemiddeld nam een melkkoe in 2016-2017 185 kilo stikstof op via het voer. Daarvan is ruim 60% afkomstig uit ruwvoer. 60% van 185 is 110 kilo stikstof per koe uit ruwvoer. Met een melkveestapel van 1,6 miljoen levert dat een stikstofaanvoer via ruwvoer op van 176 miljoen kilo. 1% minder stikstof via een lager N-gehalte komt dan neer op 1,76 miljoen kilo stikstof voor alleen melkkoeien.

Het ziet er naar uit dat het werkelijke verschil een veelvoud is en zo maar kan uitkomen op meer dan 10 miljoen kilo stikstof. Maar dat moet over een paar maanden blijken uit de definitieve berekening van de mestproductie in 2018. Daarbij worden meer definitieve cijfers gebruikt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • kleine boer

  Fijn dat lto er zo achteraan zat om dit te regelen voor ons.....😜

 • nvanrooij1

  Schouten heeft dus weer eens voor haar beurt gesproken (net als bij de I en R )
  Van een politicus zou je toch meer zorgvuldigheid mogen verwachten.

 • .....

  En Frank Verhoeven, die dik betaalde buikspreekpop van de overheid, schreeuwde direct dat het lag aan de veevoervoorlichters die teveel eiwit in het rantsoen stopten

 • Trot

  Kan het ook een keer geregeld worden voor dat ge alles aan geleverd is bij rvo dank

 • benrhag

  wille keur

 • Klaasvaak

  Er mag wel meer van de EU..... Maar niet in NL

 • a van Gerwen

  @vanrooy. dat was ook mijn eerste gedachte en ik vind dat eigenlijk een zeer kwalijke zaak voor een verantwoordelijk minister. Het schaad iedere keer weer het vertrouwen die wij in haar moeten hebben.

 • koestal

  geen vertrouwen

 • tinusje

  had SGP toch gelijk gelukkig....nu nog ff stemmen de 20e

 • johnroos

  Zal niet de laatste keer zijn dat Schouten voor haar beurt praat. In felle strijd met.Wiebes om titel 'zwakste minister'. Biedt voorlopig in ieder geval weer ruimte lijkt het....

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.