Rundveehouderij

Nieuws 24 reacties

Zelfvoorzieningsgraad eiwit duikt omlaag

De grondgebondenheid van melkveehouders, uitgedrukt in percentage eiwit van eigen land, valt in 2018 tussen 8 en 20 punten lager uit dan in 2017. Zelfs bedrijven met een melkproductie kleiner dan 13.000 kilo per hectare halen de norm van 65% eigen eiwit niet. Dat meldt melkvee100plus.nl op basis van gesprekken met accountants en adviseurs.

Een enkel gortdroog seizoen maakt het criterium ‘65% eiwit van eigen land’ een stuk moeilijker haalbaar voor melkveehouders. De commissie Grondgebondenheid stelde vorig jaar in een bindend advies deze norm voor om melkveebedrijven tot 2025 meer grondgebonden te laten worden.

Zelfs extensieve bedrijven met minder dan 13.000 kilo melk per hectare halen in 2018 de norm van 65% eiwit van eigen land niet. - Foto: Koos Groenewold
Zelfs extensieve bedrijven met minder dan 13.000 kilo melk per hectare halen in 2018 de norm van 65% eiwit van eigen land niet. - Foto: Koos Groenewold

Op het moment dat de commissie onder voorzitterschap van Ton Loman haar advies aan opdrachtgevers LTO en NZO uitbracht, kon 60% van de melkveehouders aan de voorgestelde norm voldoen. In de zomer bleek dat van 400 melkveebedrijven in de Achterhoek en Overijssel maar 26% de norm haalde met enkel eigen teelt en 53% als aankoop binnen 20 kilometer meetelt. Van 1.000 bedrijven in West- en Midden-Nederland bleek volgens cijfers van PPP Agro Advies in 2017 wel 60% de norm te halen.

Minder gras, en dus ook eiwit, door droogte

De KringloopWijzers van 2018 die nu door adviseurs berekend worden, maken duidelijk dat een enkel droog jaar met 30 tot 50% minder gras de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit onderuit haalt. Adviseur Barend Meerkerk van PPP rekent de cijfers uit bij klanten in het rivierengebied. “Door de droogte kwam hooguit 7.500 kilo droge stof van een hectare gras en daardoor zie je het percentage eiwit van eigen land 15 tot 20 punten lager uitvallen dan een jaar eerder. Zelfs bedrijven met 13.000 kilo melk per hectare halen de norm 65% eigen eiwit niet.” Meerkerk zegt dan ook ‘nieuwsgierig’ te zijn hoe de zuivel verder met het kengetal om wil gaan. “Is dit wel het ideale instrument om grondgebondenheid mee te stimuleren?

De kVEM-producties zijn circa 8% lager dan een jaar eerder

Adviseur Rick Hoksbergen van Alfa Accountants en Adviseurs in Leeuwarden ziet hetzelfde beeld. “Bedrijven die eerst aan de norm voldeden, zakken er nu een eind onderuit. De kVEM-producties die we in de boekhoudingen uitrekenen, zijn circa 8% lager dan een jaar eerder. De eerste indicatie van de KLW geven dezelfde indruk, hoewel er ook bedrijven zijn die beter scoren dan vorig jaar.” Cijfers van eiwit hebben we nog niet, maar aangenomen dat het in verhouding blijft, zijn die ook 8% minder.”

Meerjarig gemiddelde voor vlakker en betrouwbaarder beeld

Michel de Haan van WUR wijst erop dat de KringloopWijzer alleen de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit laat zien, en ook maar voor een enkel jaar. “De commissie wil een 3-jarig gemiddelde om pieken en dalen af te vlakken en geeft veehouders ruimte om buurtcontracten binnen een straal van 20 kilometer mee te tellen. Het lijkt mij dat de eerste schrik over de KLW-cijfers wat groter is dan nodig.”

Lees meer op Melkvee100plus.nl

Laatste reacties

 • Dan moet je dus in een gewoon jaar 85 % eigen eiwit hebben om een jaar 40 % op te kunnen vangen, of gast de grens dan naar 50 % gemiddeld? Of toch maar meer mais zaaien? Dan heb je in ieder geval wel je kuilplaten vol.

 • farmerbn

  Ook hier weer dezelfde fout. Bobo's maken een bindend advies die in de praktijk niet gehaald kan worden. De gewone boer komt daarmee in de problemen maar de norm blijft staan. Zoek het maar uit boer. Hetzelde bij de klimaatdoelen. De norm staat maar we halen ze niet. Ook daar zijn bobo's de schuldigen maar de norm blijft staan. Die De Haan heeft makkelijk kletsen want in een droog jaar verdient hij niet minder geld.

 • Trot

  Kunnen boeren bestuurders misschien ook vergaderen als boer denken als boer Zach het er anders uit en later niet toe te geven hebben we fout gedaan

 • frl

  Grondgebonden op basis van mestplaatsing of gve was niet goed genoeg, het is te simpel .

 • diekmann

  Eind van het jaar staat er geen planet proofmelk meer in de schappen van de supermarkten .

 • frl

  Lachen één droge zomer en de " kwaliteit " van de melk holt achteruit.

 • Het is eigenlijk ook belachelijk dat na meer dan 20 jaar van melkquotumhandel, dat met medewerking van het Productschap Zuivel (overheidsinstelling) die feitelijke koppeling tussen grond en quotum losliet en zo het startschot gaf tot de mogelijkheid te intensiveren, er nu in 5,5 jaar alles weer recht getrokken zou moeten worden om weer op 18-19000 kg/ ha uit te komen.

 • henkXeye

  Gewoon een correctiefactor toepassen bij een droog jaar. Net zoals bij de CO2 uitstoot van veengrond bij planet proof melk!

 • Domme teoretische regels gewoon 2,3 gve per ha bij deogratie bedrijven zonder deogratie iets minder en inclusief Regio afzet in 2025 kun fosfaatrechten afschaffen kun je de helft van de ambtenaren eruit doen want het is veel makkelijker te controleren en de boeren hoefen geen geld in onzin te investeren

 • gjh

  grappig het is ook een onzin regel

 • Flirt

  We slepen ons voedsel de hele wereld over, maar gras voor mn koeien mag ik niet verder dan 20 km weg halen. Stop toch met deze onzin en ga iets nuttigs doen met je leven.

 • Flirt

  We slepen ons voedsel de hele wereld over, maar gras voor mn koeien mag ik niet verder dan 20 km weg halen. Stop toch met deze onzin en ga iets nuttigs doen met je leven.

 • ENDE902

  @Flirt
  Afgelopen zomer werd er volgens mij nog gras naar Noorwegen verscheept vanwege de droogte. Het wordt inderdaad wel de vraag wat de waarde nog is van al die vergaderende clubjes die denken de wereld te verbeteren.

 • mart

  65% is toch geen probleem, maar dan moet er wel naar bemest worden!

 • farmerbn

  Waarom zou je het allemaal moeilijker maken? Boeren is al moeilijk genoeg. Helemaal stom om regels te maken als je weet dat een groot gedeelte daar moeite mee heeft en er veel geld mee verliest. Denk je echt dat je het voor elkaar krijgt dat er een bindend advies komt om auto's die schadelijk rijden dan 1 op 20 te verbieden?

 • koestal

  Er wordt steeds meer graszaad met klaverzaad in gezaaid ,dus veel eiwit opbrengst in het voer.

 • Gat

  En niemand die bedacht, goh als het nu jaar weinig regent dan haalt geen enkele boer het.
  En wat kun je als boer, als waterschap je verbied om grasland te beregenen. Daaag weg met die opeenstapeling van onzinnige regels.

 • Hollands

  Het percentage eiwit van eigen land wordt berekend door het aangekochte voereiwit at te trekken van de eiwitbehoefte van het vee, dit is dus een berekening waar helemaal niet naar de werkelijke eiwitopbrengst van eigen land wordt gekeken. Wanneer ik dus zelf ruwvoer of krachtvoervervangers teel en deze verkoop en daarvoor voedermiddelen terugkoop die beter in het rantsoen passen is dit dus geen eiwit van eigen land. Dit wordt gedaan omdat het op deze manier het gemakkelijkste gecontroleerd kan worden. Kort gezegd komt het erop neer dat je maximaal 35 % van de eiwitbehoefte mag aankopen, dit klinkt toch echt anders dan minimaal 65 % eiwit van eigen land.

 • J en M

  GVE's!!!! Simpel

 • Jaap39

  Je zult maar land voor weidevogels hebben en dit met uitgestelde maaidata beheren. Ga je dus ook niet die 65% halen.

 • Alco

  In alles kunnen we weer vaststellen dat het een bureaucratisch gedrocht is.

 • farmerbn

  En waarom? Brussel eist het niet en Nederland is het enige land die het zichzelf moeilijk maakt. Gekke henkie.

 • frl

  Met die 65 % voor grondgebondenheid , zul je zien dat extensieve boeren met veel natuurgrasland er niet aan kunnen voldoen, en boeren met een mestoverschot PP melk mogen leveren.

 • Jaap39

  Inderdaad @frl
  Eerst je best doen om de weidevogels groot te brengen vervolgens de melk niet kunnen leveren door de 65% eiwit regel. Wie maakt wie nu gek...

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.