Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Vruchtbaarheid gelijk bij bewust langere lactatie melkkoe

Een verlengde lactatie en dus een langere tussenkalftijd lijkt vrijwel geen invloed te hebben op de vruchtbaarheid van melkkoeien.

Dit blijkt uit het project ’Lactatie op Maat’ dat een netwerk van 14 melkveehouders volgt die kiezen voor een bewust verlengde lactatie. Ook het aantal benodigde inseminaties per dracht was met circa 1,9 vergelijkbaar met die van niet bewust verlengde lactaties.

Gezondheidsrisico’s verminderen met minder afkalvingen

De veehouders kiezen voor een langere lactatie om het risico op gezondheidsproblemen te verminderen door minder afkalvingen met de bijbehorende risico’s. Ook hechten de veehouders waarde aan de arbeidsbesparing van minder afkalvingen, zowel rondom het afkalven zelf, als de zorg voor het pasgeboren kalf.

De verwachting was dat de vruchtbaarheid van koeien toeneemt bij langer wachten met insemineren. Zo kan de koe herstellen van de negatieve energiebalans aan het begin van de lactatie.

Echter, de vruchtbaarheid van de koeien waarbij de eerste inseminatie al vroeg na afkalven plaats had (binnen 12 weken na kalven) verschilde niet van dieren waarbij de eerste inseminatie werd uitgesteld (soms zelfs tot meer dan 36 weken na kalven). Het aantal benodigde inseminaties was vergelijkbaar, met circa 1,9 inseminaties per dracht.

Lees verder onder de foto

Koeien worden gescand op dracht. - Foto: Bert Jansen
Koeien worden gescand op dracht. - Foto: Bert Jansen

Gemiddelde melkproductie per dag

De persistentie en 305-dagenproductie van de koeien met een langere tussenkalftijd blijkt wel hoger. Toch is de gemiddelde melkproductie per dag over de hele lactatie bij een langere tussenkalftijd niet altijd het hoogst bij de koeien met de langste tussenkalftijd.

Het moet nog worden onderzocht of de soms iets lagere dagproductie, en dus ook melkgeld, gecompenseerd wordt door verminderde arbeid, voer- of ziektekosten.

Meer onderzoek naar effecten inseminatietijdstip

Parallel aan het praktijknetwerk loopt op Dairy Campus een experiment met 150 koeien en 3 verschillende inseminatietijdstippen: vanaf 50, 125 of 200 dagen na afkalven. Gegevens over vruchtbaarheid en productie uit deze praktijkproef komen pas in de loop van 2020 beschikbaar. In de Verenigde Staten is ook al onderzoek naar gedaan naar uitgestelde inseminatiedatum.

Eén reactie

  • ga eerst eens kijken naar meetmelk(4% vet en 330%eiwit) ipv alleen melk...langere lactatie is hogere gehalten...dus hogere melkprijs/liter en lagere kosten omdat er meer melk uit ruwvoer komt....dan kan het snel uit bij goede produktie en juiste genetica...zie artikel HI van november jl

Of registreer je om te kunnen reageren.