Rundveehouderij

Nieuws

Nederlandse melkproductie krimpt 2%

De Nederlandse melkproductie zal in 2018 ongeveer 2% lager uitvallen dan in 2017. Dat zegt Rabobank in haar jongste zuivelupdate.

Oorzaken zijn de de invoering van fosfaatrechten en de generieke korting voor de melkveehouderij.

Verrassende zuivelmarkt

Het tweede kwartaal van 2018 heeft voor de zuivelmarkt verrassend uitgepakt. Zo is de Nieuw-Zeelandse melkproductie, ondanks het wisselende weer, nagenoeg op hetzelfde productieniveau geëindigd als vorig seizoen. In Europa en de VS waren de weersomstandigheden een spelbreker, waardoor de groei van de melkproductie lager uitviel dan verwacht.

Hogere melkprijzen in derde kwartaal

Gesteund door de beperkte melkaanvoer, de economische groei en een toename van de mondiale zuivelhandel hebben de prijzen voor basiszuivelproducten hun weg naar boven weer gevonden. Hierdoor zijn voor het derde kwartaal van 2018 hogere melkprijzen te verwachten.

Beperkte groei eerste helft 2018

Door krimpende marges en slecht weer in de voornaamste exportregio’s groeide de melkaanvoer in de eerste helft van 2018 beperkt. Voor het tweede kwartaal van 2018 wordt een groei van slechts 0,5% verwacht, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Door stijgende voerkosten betekenen hogere melkprijzen niet overal betere marges, waardoor ook voor de tweede helft van 2018 slechts een beperkte melkproductiegroei wordt verwacht.

Een lager consumentenvertrouwen in enkele afzetgebieden en toenemende geopolitieke instabiliteit kunnen de balans in de markt verstoren. Daarnaast zijn de voorraden in enkele importregio’s hoger dan normaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.