Rundveehouderij

Nieuws 37 reactieslaatste update:28 jun 2018

Schouten naar Brussel voor knelgevallen

Minister Carola Schouten van landbouw gaat opnieuw in Brussel overleggen of er nog mogelijkheden zijn om extra ruimte te creëren in het fosfaatrechtenstelsel voor knelgevallen.

Die toezegging deed ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over het fosfaatrechtenstelsel. De minister voegde er gelijk een grote disclaimer aan toe: ze wil geen valse hoop wekken.

Op zoek naar oplossingen

In de Tweede Kamer is breed draagvlak voor het oplossen van de knelgevallen die nu buiten de knelgevallenregeling vallen. Een concrete oplossing voor de bedrijven die fors geïnvesteerd hebben in innovatieve stallen, maar op 2 juli 2015 nog geen volledige veebezetting hadden, is er nog niet.

Een ruime meerderheid van onder andere SGP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en PVV dringt er bij de minister op aan om met de Europese Commissie in gesprek te gaan over het flexibel omgaan met het melkveefosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat door te kijken naar de ruimte die er is binnen het totale fosfaatplafond voor de veehouderij. Kamerleden vinden dat ruimte voor andere sectoren, bijvoorbeeld de ruimte die vrij komt door de sanering van de varkenshouderij, beschikbaar zou moeten komen voor de knelgevallen in de melkveehouderij.

Schouten plaatst diverse kanttekeningen bij het ontschotten van de fosfaatruimte. “Dit schept ook onzekerheid bij andere sectoren”, zegt ze. Bovendien zijn fosfaatrechten voor de ene sector niet één op één door te vertalen naar andere sectoren, omdat je ook met stikstof en ammoniak te maken hebt, de verhoudingen hiervan verschillen per diersoort. Een gedeeltelijke ontschotting, bijvoorbeeld alleen op gemengde bedrijven, is volgens de minister juridisch niet mogelijk.

Extra ruimte voor knelgevallen

SGP en VVD willen ook kijken of er via het voerspoor nog extra ruimte beschikbaar kan komen voor de knelgevallen. Minister Schouten zegt dat de ruimte die beschikbaar komt in het voerspoor al meegenomen is in de CBS-cijfers over de fosfaatproductie. Veel extra ruimte zit hier volgens Schouten ook niet, omdat bij een lager fosfaatgehalte in het voer mogelijk de gezondheid en het welzijn van de koeien in gevaar komt.

“Ik zou willen dat ik ze allemaal kon helpen”

- Minister Schouten

Tijdens het debat legde een zeer betrokken minister Schouten uit dat ze alle mogelijkheden om de knelgevallen te helpen heeft onderzocht, maar dat ze tot nu toe constateert dat er geen oplossing is. “Ik zou willen dat ik ze allemaal kon helpen. En dat zeg ik uit de grond van mijn hart”, aldus de minister in een volle vergaderzaal in Den Haag.

Een andere optie, zoals het aanpassen van forfaitaire normen voor koeien is volgens Schouten ook geen oplossing. Dit zou ertoe leiden dat er minder fosfaatrechten per koe nodig zijn, maar daarmee neemt het totaal aantal fosfaatrechten niet toe. “En dus zijn de knelgevallen hiermee niet geholpen, omdat de ruimte alleen komt bij bedrijven die fosfaatrechten hebben.”

Een extra generieke korting sluit Schouten uit. Daar is volgens haar geen draagvlak voor. De niet-grondgebonden bedrijven hebben al 8,3% van hun veestapel in moeten leveren. “Bovendien krijg je dan weer extra knelgevallen die weer gecompenseerd moeten worden”, schetst de minister als dilemma bij het afbakenen van groepen die gecompenseerd moeten worden.

Biologische sector

Het verzoek om uitzondering op het fosfaatrechtenstelsel voor de biologische sector wijst Schouten af. Ze legt uit dat het fosfaatplafond niet alleen van belang is voor derogatie, maar dat het ook bijdraagt aan het behalen van milieudoelen. Ze ziet geen reden om het eerdere besluit dat het fosfaatrechtenstelsel ook geldt voor de biologische sector te herzien. Een uitzondering maken voor runderen van zeldzame rassen kan Schouten ook niet. Ze wil wel met provincies in overleg om te kijken of er via POP-gelden budget beschikbaar kan komen om boeren met zeldzame runderrassen te ondersteunen. “De mogelijkheid is er, maar het zal zeker niet in alle gevallen soelaas bieden”, aldus Schouten. Het budget via deze regeling zal beperkt zijn.

Voor de proefstallen die onvoldoende dierrechten hebben om aan de verplichte veebezetting te voldoen voor de metingen van de innovatieve systemen heeft Schouten ook geen oplossing. “Ik weet dat er concreet 3 stallen zijn van de 30 stallen waar dit probleem speelt, dat is in 10% van de stallen en dat is best veel, maar dat zal geen einde betekenen aan innovaties”, zegt Schouten in antwoord op vragen van CDA en VVD. De bedrijven behouden de proefstalstatus, maar de fabrikanten die metingen willen laten verrichten aan de systemen zullen andere locaties moeten zoeken om de systemen te kunnen beoordelen.

De Tweede Kamer debatteert volgende week verder over het fosfaatrechtenstelsel. Dan worden moties ingediend.

Laatste reacties

 • arendsoog

  Word dus niks

 • melkveehouder .

  Ohhh, verdikkie. Het fosfaatplafond c.q. fosfaatrechtenstelsel is ineens niet langer meer bedoeld voor behoud van derogatie, maar ook voor het behalen van de klimaatdoelen. Ik hoop dat advocaten dit ook lezen. De invoering van het fosfaatrechtenstelsel kwam er bij de toetsing door het Gerechtshof door onder de vlag van ‘ de Landbouwwet is terecht toegepast ter bevordering van de afzet(...). Dit lijkt me wel een dingetje zou ik zo zeggen.......

 • nutterseweg10

  Dus de sectoren die beneden hun eigen sectorplafond zitten moeten misschien helpen oplossen!!
  moest eens andersom wezen.

 • Ik hoop dat er een oplossing komt vanuit Brussel! Worden die verrekte fosfaat rechten minder duur van!

 • wmeulemanjr1

  Wie en wat is dan wel of niet een knel?
  Moet niet zo zijn dat alleen degene die zeer zwaar (onbesuisd)gefinancierd zitten gratis de boel gaan krijgen en anderen die zelf de oplossingen bedacht hebben (ook met het nodige aan geld) het nakijken gaan hebben..

 • groot boerdam

  En wanneer moet dit gaan gebeuren?
  Ik ken een paar gevallen die staat het water aan de lippen,dus met spoed graag!

 • Attie

  Denk dat ze in brussel gevoelig zijn voor grondgebonden knelgevallen.

 • Flirt

  Ho ho. even in de juiste volgorde graag. als er rechten gevonden worden dan eerst even terug bij de rechtmatige eigenaar brengen, De niet grondgebonden boer.

 • Kletskoe

  De minister was heel duidelijk. Ik kan geen kant op om een aantal redenen. Tegemoetkoming leidt tot hogere generieke korting en groep knelgevallen is niet af te bakenen. En 84.9 mln is afspraak met Brussel waar geen ruimte in zit. De kamerleden wilden niet zeggen "het is vervelend maar u heeft gelijk". En sturen de minister nog een keer voor een bezoek naar Brussel met heel, heel weinig kans van slagen. Wat een betrokkenheid tonen ze allemaal....... Hadden ze in 2013/2014 maar betrokkenheid getoond en de de kop niet in het zand gestoken en maatregelen genomen. Maar toen gaven ze niet thuis, overigens toen op aandringen van de sector, met name LTO.

 • arendsoog

  Klopt je hoeft totaal geen hulp uit den haag te verwachten en Brussel vindt dit allemaal prachtig

 • huisvader

  Kijk naar het Fipronil verhaal , de Belgen verschuilen zich niet achter Brussel of schakelen n overjarige Zorgdrager in , ze betalen gewoon uit .
  Dus verwacht niks !

 • massan

  Eén ding is duidelijk: Schouten wil 'uit de grond van HAAR HART' niet dat er een oplossing komt. Alle mogelijkheden worden afgeschoten met vage argumenten en naar Brussel gaat ze voor het oog van de bühne.
  Alle ellende is ontstaan door het falen van HAAR ministerie.
  Deze minister heeft geen HART, anders was er een oplossing geweest voor deze knelgevallen.

 • gjh

  hopen dat het niets uithaalt Wat kunnen sommige mensen toch dwingen terwijl ze zelf naar de bank gingen voor een nieuwe stal. nee is tenslotte nee.

 • wmeulemanjr1

  Of je 2 of 3 of 4 keer verdubbeld bent "dat zijn dus alleen de innovatieve knelgevallen" rest valt dan onder sukkels die het zelf mogen/moeten zien te rooien?

 • massan

  @gjh, jij gunt blijkbaar vele melkveehouders een hoop ellende.
  Melkveehouders die hun nek hebben uitgestoken voor de komst van duurzame stallen, fors aangemoedigd door RVO d.m.v. subsidies, worden nu kapotgemaakt door datzelfde RVO.

 • Mtstermors1

  Massen je bent tenslotte zelf ondernemer en bepaalt wat je wel en niet doet. Je kunt die bedrijven geen rechten geven en de rest niet die 8 procent hebben ingeleverd. Of iedereen weer op het oude niveau en dat is het. Klaar

 • ghsmale

  De brutalen hebben de hele wereld

 • massan

  @Mstermors1, juist ik ben ondernemer.
  Als we al niet meer kunnen rekenen op een betrouwbare overheid (RVO), wie moeten dan nog wel vertrouwen in deze maatschappij?
  Zelfs een Rabobank heeft vele van deze bedrijven gefinancierd; ook de Rabobank vertrouwde op een betrouwbare overheid anders was er geen enkele lening verstrekt aan deze bedrijven.

  Voor deze groep knelgevallen is zeker een oplossing te vinden zonder dat er extra generieke korting hoeft plaats te vinden.
  Helaas blijft minister Schouten de melkveehouders tegen elkaar opzetten om onrust te stoken, waardoor ze zelf haar hachje red.

 • Attie

  Al met al wel een gebedel, zijn ook wel duur trouwens die rechten.

 • Firma Vellenga

  Ik vind het maar eng... Er kan straks zomaar wel ruimte zijn voor de knelgevallen vanuit Brussel. Dat gaan wij natuurlijk niet accepteren. Moeten wij straks weer rechtszaken aanspannen veel ergernis en kost ons weer veel geld. Ik wil er wel eens rust in Gewoon boer zijn en een stip naar de toekomst. Laat Schouten dat regelen in Brussel

 • brutus71

  Als ze dan toch maar Brussel gaat, moet ze ook gaan pleiten om die 8% korting er af te krijgen

 • deB.


  Als er ruimte zo zijn, die er NIET is.... willen wij eerst onze 8 procent terug, ipv naar die onbesuisde zwaar zittende bedrijven. En kom niet aan met duurzaam hier en daar, onze stal is ook prima duurzaam!!

  Klaar met deze zeurkousen! Ziekte etc. mee eens als knelgeval, maar geen rechten naar de kijk mij nou bedrijven...hard maar waarheid

 • themmen

  Gewoon naar 2,5 gve inc Regio mestafzet in 2028 kan 90 % zonder grote problemen aan voldoen en ben je f rechten niet meer nodig en hoe effecienter je je grond en koeien benut hoe meer melk je kunt produceren dus heb je automatisch kringlooplandbouw en rond de 20000 l per ha wat dan mogelijk is word het financieel resultaat behaald dus iedereen blij

 • xw

  Goed zo, de B.! Heldere taal

 • Alco

  Ik ben het bijna in alles eens met @Massan.
  Maar daarbij hoort ook dat de 8 procent teruggedraaid wordt.

 • arendsoog

  Hou nou eens op met fantaseren
  De realiteit is zo en nu ondernemen
  Feiten onder ogen zien

 • eenvoudige boer

  Waarom is er toch niet veel eerder actie ondernomen om varkens in te ruilen voor koeien. Dan had de markt het gewoon opgelost, was er een mooie prijs voor de varkensrechten geweest en waren de fosfaatrechten betaalbaar gebleven voor +/- 50 euro per kg fosfaat. Nu is er al meer dan 200 euro betaald en is het niet eerlijk meer om nu wel om te wisselen.
  Het sectorplafond heeft toch geen enkele meerwaarde. Fosfaat is fosfaat.

 • Gat

  Verlaag die fosfortaire normen maar. En of dat het helpt. Kan gerust 25% af. De gehaltes in de mest halen nooit de fosfortaire normen. Dan is er volop ruimte voor knelgevallen. Aangezien we 21 miljoen ruimte winnen en mest overschot is ver opgelost. Scheelt varkens boeren ook weer flink in de afzet. Problemen kunnen je oplossen of problemen kun je maken om er aan te verdienen .

 • egbert

  Bedrijven bewegen zich in golfbewegingen als je een stap gedaan hebt ga je optimaliseren en aflossen .
  Niks nieuws.
  Als je niks doet redt je het meestal ook niet tenzij je ouders altijd heel voortvarend zijn geweest
  Het is heel wrang als je net op dat verkeerde moment aan het bouwen bent vele bedrijven hadden wat graag die stal vol gehad en nu met krokediletranen 10% korting. gehad .
  Dus hou op met zeuren over de korting vele willen met je ruilen.

 • deB.


  Dat is geen zeuren!! We dealen ermee, maar met die zeikerds ben ik gewoon klaar!
  Ze zien graag dat we nog een aantal procenten inleveren, in hun voordeel (dat is de enige mogelijkheid zo het nu ligt) En daar moeten ze mee kappen!!
  Pas je plan erop aan, en ga door of stop ermee....zo liggen helaas de feiten

 • Klaasvaak

  Mee eens Egbert!
  Volle stal minus 8,3% of anders maar 16,6. Velen zouden er met de ogen dicht voor tekenen.

 • xw

  de B. je hebt gewoon gelijk hoor. Ze hebben het aan zichzelf te danken. Gelukkig blijft Schouten bij haar standpunt.

 • deB.


  Gelukkig wel... anders is de boot helemaal aan in de sector!
  Collega's geven nu al vies op elkaar af, zelfs buren, plaatsgenoten gunnen elkaar het licht in de ogen niet

 • wmeulemanjr1

  De 8% is in feite bij velen 'gewoon' gestolen, hebben allemaal wel netjes hun mestafzet geregeld toendertijd

 • deB.


  Zo is dat, en nu gewoon verder, de een voelt het als gestolen, andere groep denk bestolen te zijn. Allebei wat, maar ophouden met krokotranen in de media te strooien

 • waarom naar Brussel?
  de EU heeft toch dat fosfaat plafond niet opgelegd dat heeft EZ zelf bedacht en met Brussel afgesproken, althans daarover ben ik geïnformeerd door ex belangenbehartigers. Carola Schouten moet met de vuist op tafel - voor de boeren- bij haar eigen ambtenaren!

 • melkveehouder .

  Zo is dat en niet anders. De ambtenaren zijn de vierde macht, en die (groene rakkers) regeren

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.