Rundveehouderij

Nieuws

EU-zuivel wil garanties en voorspelbaarheid van Hogan

Koop in ieder geval geen nieuwe melkpoeder meer in, voordat de oude interventievoorraad is afgebouwd.

Dit was de eerste boodschap die een delegatie van de Europese boerenorganisaties (Copa-Cogeca), de zuivelindustrie (EDA) en handel (Eucolait) meegaf in een gesprek met landbouwcommissaris Phil Hogan.

Geldende marktprijs handhaven

Andere opties waar op werd aangedrongen waren, aldus een zegsman, voorspelbaarheid bij het uitventen van de interventievoorraad en de toezegging dat de Europese Commissie niet onder de geldende marktprijs gaat verkopen. Met voorspelbaarheid wordt bedoeld: een maandelijks gelijk volume mageremelkpoeder, dat voor de verkoop wordt aangeboden.

Omdat de vraag naar verse mageremelkpoeder redelijk goed loopt, is ook gesproken over manieren om de markt voor dit product beter af te schermen voor prijsbederf door mageremelkpoeder dat uit interventie op de markt komt. Echt goed mogelijk is dat niet, maar het verschil tussen beide stromen product zou duidelijk gemaakt kunnen worden als de Commissie voorlopig alleen het oudste product uit de interventie verkoopt.

Interventieproblematiek

Hogan was terughoudend met toezeggingen. De Commissie wil de handen vrij houden bij het zoeken naar een oplossing voor de interventieproblematiek. Hogan wilde op zich wel meer zaken doen, maar wil dan een oplossing voor de interventie koppelen aan maatregelen om de overaanvoer van melk structureler aan te pakken. Daar wilden Copa-Cogeca, EDA en Eucolait niet aan. Zij willen eerst een oplossing voor de voorraadsituatie.

Afgesproken is om de discussie tussen de Europese melkveehouderij en zuivel en Hogan in juni voort te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.