Rundveehouderij

Nieuws

Discussie over resultaat Vlaams mestbeleid

In een kwart van de meetpunten voor waterkwaliteit is mogelijk de nitraatnorm overschreden.

In een kwart van de meetpunten voor waterkwaliteit in Vlaanderen is mogelijk de nitraatnorm overschreden eind januari dit jaar. Dat zou blijken uit tussentijdse meetgegevens over het Vlaamse mestbeleid volgens de Vlaamse milieubeweging. Dat is 5 keer zoveel dan de 5% die het vijfde mestactieplan in Vlaanderen beoogt. Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.be.

Hevig debat

Het Vlaamse parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) heeft het cijfer voorgelegd aan landbouwminister Joke Schauvliege. Zij wil het bevestigen noch ontkennen en wijst op nieuwe maatregelen die meteen in werking treden (zoals een teeltvrije meter langs waterlopen) en stelt een strenger MAP 6 (Mestactieprogramma) in het vooruitzicht. In de milieucommissie van het Vlaams parlement is hevig gedebatteerd over het mestbeleid.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Derogatie

Het tot nu toe niet bevestigde beeld is zover verwijderd van de doelstelling uit MAP 5 (5% rode MAP-meetpunten) dat Vandaele vraagtekens zet bij de kans op een nieuwe derogatieregeling, het effect van de teeltvrije meter langs waterlopen, het overleg binnen de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP) en het mestbeleid in zijn totaliteit.

Vlaanderen is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe derogatie vanaf 2019. In het Nitraatcomité van februari is de eerste presentatie geweest voor het derogatieverzoek voor de periode 2019-2022. De huidige derogatie 2015-2018 werd halverwege het eerste jaar op 25 juni 2015 goedgekeurd door het Nitraatcomité.

Of registreer je om te kunnen reageren.