Rundveehouderij

Nieuws 3231 x bekeken 11 reacties

NVWA gaat kalversterfte onderzoeken

De NVWA start dit voorjaar een onderzoek naar het sterftepercentage onder kalveren op melkveebedrijven.

Aanleiding is een data-analyse waaruit bleek dat bij een groot aantal bedrijven in een of meerdere leeftijdscategorieën sprake bleek van meer dan 20% sterfte. In 2016 en 2017 zijn op basis van die gegevens controles uitgevoerd. De NVWA kan niet handhaven op een hoog kalversterftepercentage omdat er geen wettelijke norm voor is. Wel kan de NVWA handhaven in het geval dat duidelijk aangetoond wordt dat kalveren niet de noodzakelijke zorg krijgen.

Initiatieven sector

Tijdens het onderzoek wordt een doelgroepanalyse opgezet en een literatuurstudie uitgevoerd naar mogelijke oorzaken en preventie van kalversterfte. Op basis daarvan werkt de NVWA aan het inrichten van een kader om toezicht te houden op de ontwikkelingen omtrent kalversterfte. Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van de verschillende initiatieven die de sector zelf onderneemt om de kalversterfte te verminderen.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Ik zou eerst onderzoek doen naar de software waarmee deze cijfers zijn vastgesteld. Voor Schouten bij Jinek plaatsneemt om ons de volgende poets te bakken of om de blunders in het I&R-systeem weg te poetsen.

 • Misschien omdat kleine kalfjes mee tellen voor fosfaat en ze door te laag geboortegewicht niet aan de kg komen om af te voeren?
  Het is toch van de zotte dat de nuchtere vaarskalveren bij verkoop niks meer opbrengen. Het zou niet mogen maar er zijn er die hier geen tijd en energie meer willen insteken.

 • Marco22

  Manier van berekenen geschied door sterfte te delen door aantal aanwezig jongvee. Totale onzin berekening want als geen jongvee aanhoud of behoorlijk gesneden hebt in jongvee bestand ga je nat. Dierdagdosering wordt op een zelfde wijze berekend. Dat zou eerst maar es aangepast worden voordat de botte bijl weer gehandteerd wordt.b

 • kleine boer

  Denk ze willen vergelijken met de oost vaardersplassen en daar is het sterftecijfer natuurlijk super goed immer kalf bij de moeder koe in de wei enz enz

 • ENDE902

  De laatste jaren treden er regelmatig VVD-bewindsleden af. Kan daar ook onderzoek naar gedaan worden, want de verhouding klopt niet met de verhouding bij andere partijen.

 • boerindorp

  % kalversterfte stijgt ieder jaar een beetje. Is ook logisch, komt door de berekening van de GD: daar wordt het aantal gestorven kalveren gedeeld door het gemiddeld aantal aanwezige kalveren. Als we ieder jaar minder kalveren gaan aanhouden zal bij een gelijkblijvend aantal gestorven kalveren, het % kalversterfte stijgen.
  Is al jaren bekend, maar niemand wil het systeem veranderen.

 • farmerbn

  Marco22 en boerindorp hebben gelijk. De berekening slaat nergens op. Dit onderzoek zal wel een verzoek zijn van de zuivelindustrie. Ook geen vriend meer van de boeren.

 • mtseshuis

  Tja, als je graag hoge (lees slechte) cijfers wilt zien, dan kan dat geregeld worden, oplichters zijn het, allemaal!

 • henkXeye

  Graag vermelden om hoeveel bedrijven dit exact gaat. Wat is "een groot aantal bedrijven"?

 • putten

  ga wat nuttigs doen, je eigen[nvwa] manier van werken evalueren of zo.

 • Koeienboer Jannes

  Data afkomstig uit inbeslagname genomen cijfers/data van crv na kalverfraude?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.