Rundveehouderij

Nieuws

Muizenoverlast dreigt in Noord-Nederland

LTO Noord heeft het meldpunt voor muizenschade weer geopend naar aanleiding meldingen van muizenoverlast en schade door melkveehouders in Friesland.

De eerste meldingen komen uit het gebied rondom Joure en Sneek. Ook het Waterschap Friesland ziet meer muizen dan normaal.

Dat er meer muizen zijn heeft alles te maken met het weer. De langdurige droogte zorgt dat het gras kort is. De scheuren in de grond als gevolg van de droogte zijn voor muizen ideale plekken om zich te verstoppen of nesten te maken.

Veehouders vrezen muizenplaag

Inmiddels heeft een veehouder uit Tjerkgaast al 15 hectare land onder water gezet om de kleine knaagdieren te verdrijven. Daarnaast helpt dat ook tegen de droogte waaronder het grasland lijdt. Veehouders vrezen een muizenplaag zoals deze zich eind 2014 en begin 2015 voltrok. De muizen woelen net onder het oppervlak en maken daar ook hun gangen. Zo brengen ze veel schade toe aan het wortelstelsel van het gras dat los komt te liggen en verdroogt. De schade was toen divers, maar sommige boeren zagen zo ook hun hele areaal grasland verdrogen. Dat leidt tot enorme opbrengstverliezen en hoge kosten voor herinzaai van het land.

Bekijk de video: Nieuw gras na muizenplaag

In het begin van dit jaar ging het muizenmeldpunt ook al open. Toen werden met name tussen Heerenveen, Lemmer en Sneek meer veldmuizen aangetroffen dan normaal, zo meldt LTO Noord in haar berichtgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.