Rundveehouderij

Nieuws

Integratie mag bedrijfstoeslag soms opeisen

Vleeskalverintegraties en handelaren kunnen de bedrijfstoeslag die ‘hun’ contractnemers ontvangen met recht opeisen.

Dat blijkt uit een zogenoemde prejudiciële beslissing van het Europese Hof van Justitie. De zaak was in 2012 aangespannen door een Brabantse kalverhouder bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen Alpuro.

Verrekening toeslag in contractvergoeding

Aanvankelijk ontving de kalverhouder zelf de slachtpremies, maar hij droeg die in 2008 – met het afsluiten van een nieuw contract – over aan de integratie. Die verrekende de toeslag in de contractvergoeding. In de loop van 2012 ontstond er tussen de partijen een geschil over het bedrag van de voor de jaren 2010 tot en met 2012 aan de kalverhouder betaalde bedrijfstoeslag.

Geschil

De kalverhouder meent dat de bedrijfstoeslag hem toekomt en niet iemand anders. Dat is omdat de bedrijfstoeslag in de kalverhouderij, net als de toeslagen in andere sectoren, niet zijn gerelateerd aan dieren of andere producten, maar aan de totale bedrijfsvoering, zo meent hij. Alpuro dacht en denkt daar anders over.

Uitleg gevraagd aan Europese hof

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam er niet uit en had daarom in een tussenarrest in 2016 uitleg gevraagd aan het Europese Hof van Justitie. Dat hof oordeelde eind 2017 dat het opeisen van de toeslagen door de contractgever wel toelaatbaar is, omdat het doorbetalen van de bedrijfstoeslag onderdeel uitmaakt van de gemaakte afspraken over en weer tot betaling.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden buigt zich nu over een einduitspraak. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het gerechtshof tot een ander oordeel komt dan het Europese Hof van Justitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.