Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Scheuren voor herstel grasland aanvragen vóór 1 september

Voor scheuren van grasland zijn regels opgesteld om te voorkomen dat er te veel stikstof uitspoelt. Daarop zijn wel vrijstellingen mogelijk. Veehouders moeten die vrijstelling altijd eerst aanvragen bij RVO en dat kan uiterlijk tot en met 31 augustus

Hierop zijn echter standaard vrijstellingen mogelijk bij schade als gevolg van extreme omstandigheden. Daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan. In elk geval moeten veehouders altijd eerst vrijstelling aanvragen bij RVO, uiterlijk op 31 augustus.

Benutting voor voerproductie of beweiding

De regels voor het scheuren of vernietigen van grasland gelden voor grasland dat gebruikt wordt voor voerproductie of beweiding. Grasland moet tenminste beteeld zijn met 50% gras. De regels gelden dus niet voor gras voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Vrijstelling mogelijk bij schade aan graszode

Er is vrijstelling mogelijk als er schade is aan de graszode door bijvoorbeeld extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven.

Verwachte grasopbrengst

Daarnaast moet de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai naar verwachting ten minste 25% lager dan in een jaar zonder droogte. Ook moet de totale oppervlakte beschadigd grasland ten minste 5% uitmaken van de totale oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is. De schade moet in een rapport bevestigd zijn door een geregistreerd schade-expert. Dit rapport moet op het bedrijf bewaard blijven. De herinzaai moet binnen 7 werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen plaatsvinden. De uiterste datum waarop herinzaai moet gebeuren, is 15 september.

NVWA

Wie grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, is in overtreding. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hier op.

Laatste reacties

  • Koeienboer

    Wat een waanzin... Moeten we binnenkort ook gaan aanvragen of we nieuw WC papier mogen kopen?

  • deB.


    Gewoon scheuren, wat een ONZIN !

    aanvragen bij iemand uit de lindelaan, wat er in een polder moet gebeuren! Russische taferelen!!

Of registreer je om te kunnen reageren.