Rundveehouderij

Nieuws 7980 x bekeken 15 reacties

PBL: fosfaat niet enige milieuknelpunt melkvee

Afschaffen of verruimen van het fosfaatplafond wil niet zeggen dat er nog veel ontwikkelruimte komt voor de veehouderij. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in reactie op de voorstellen van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

"Eenzijdig oplossen van het fosfaatknelpunt om groeiruimte aan de sector te bieden, kan gevolgen hebben voor andere milieudoelen zoals nitraat, ammoniak, broeikasgassen. Ook kan het gevolgen hebben voor weidegang", reageert PBL desgevraagd.

PBL gaf al eerder aan dat de veehouderij niet alleen door fosfaat druk op het milieu en de leefomgeving veroorzaakt.

Fosfaatplafond laten schrappen

Bij de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij wil Van Dam in Brussel gaan onderhandelen om het fosfaatplafond voor de Nederlandse veehouderij te schrappen, omdat andere regelgeving ervoor zorgt dat er niet te veel fosfaat op de Nederlandse landbouwgrond terecht komt. Als dit niet lukt, wil Van Dam ervoor pleiten om de dierlijke mest die wordt verwerkt niet mee te laten tellen voor het fosfaatplafond.

Door de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij verwacht PBL dat de emissie van broeikasgassen en ammoniak iets lager zal zijn dan zonder fosfaatrechten. Voor de waterkwaliteit heeft de invoering van fosfaatrechten waarschijnlijk geen effect omdat de gebruiksnormen voor mest ongewijzigd blijven.

Druk op weidegang, stikstofdoelen en weidevogelbeheer

Tegelijkertijd verwacht PBL dat boeren bij de invoering van fosfaatrechten zullen gaan sturen op fosfaatefficiëntie. Het onderzoeksinstituut verwacht dat daardoor het risico ontstaat dat weidegang, stikstofdoelen en weidevogelbeheer onder druk komen te staan. "Daar staat weer tegenover dat  een fosfaatbank wordt opgericht waar een deel van de rechten wordt gestald en voorwaardelijk wordt verstrekt aan uitbreiders. Afhankelijk van de criteria voor die verstrekking kunnen die risico's beperkt worden", verwacht PBL.
De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de fosfaatrechten in de melkveehouderij. Het debat werd vorige week en deze week uitgesteld om praktische redenen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Dit komt precies overeen met wat ik al eerder zei: het gaat niet om fosfaat als op zichzelf staande stof maar om de veeintensiteit. Fosfaat is een meeteenheid voor vee.

 • Sjakkie

  Wie gaat dit aan Helma Lodders uitleggen!

 • Tuig

  Erg klein land met erg veel vee.

 • mtseshuis

  Oftewel einde oefening expansie NL melkveehouderij... De zogenaamde uitbreiding van zuivelmarkt wereldwijd zal aan de meeste melkveehouders hier voorbij gaan..

 • EMERGO!

  Waarom schrijft niemand hier of elders iets over grondgebonden groei?
  Volgens mij wordt dat de grote doodsteek van heel veel intensievere bedrijven in intensieve gebieden als oost brabant en achterhoek!
  Dan had je wellicht vee staan op 2 juli 2015, maar als je 100 koeien bent gegroeid, moet er nog voor een onmogelijke taak gezorgd worden en dat is veel hectares grond erbij.
  En degenen die denken dat de BEX dat wel recht rekent, zal van een koude kermis thuiskomen!
  Ik snap niet dat er nog zoveel koeien gemolken worden.

 • DJ-D

  Tuurlijk Bennie. Maar met een fosfaatrechtensysteem pak je alleen het probleem aan dat er 14 jaar geleden een keer iets is afgesproken wat je na moet komen zogenaamd, maar verder geen zak. Milieu regels amvb bemestingsnormen mestverwerkings regels en (omgevings)vergunningsregels zijn daarvoor.

 • gjsteenwijk1

  Als het de heer van Dam lukt om in Brussel het fosfaatplafond op te rekken/ af te schaffen, of de verwerkte mest niet mee te laten tellen voor de totale fosfaat productie is dat een positieve ontwikkeling voor de Nederlandse economie en in het bijzonder voor de veehouderij. Overigens of dit artikel nu een 1 april grap is of niet ,de afspraak /overeenkomst met Brussel dat verwerkte mest ook meetelt voor de totale fosfaat productie , kan volgens mij niet in stand blijven .

 • oorspronkelijk

  willens en wetens vasthouden aan groei.
  met een uitbreidende markt in verre bestemmingen.
  met verzwaarde milieu en natuur eisen.
  welke melkprijs hoort daarbij
  ik ga voor stabilisatie en voorspelbare afzetkanalen dan voor overschotten en milieu belasting.
  zo simpel zou het moeten zijn

 • alco1

  @Bennie. Vee intensiteit en nog meer vee concentraties ken ik wel bij de vaststelling van dierrechten bij varkens en kippen.
  Echter bij koeien nooit tegen gekomen. Wel de discussie megastallen.
  Echter landelijk een slot voor de melkveehouderij is mij nooit ter gehore gekomen. Zelfs niet door de burger en de PvdD.
  Het is een Brusselse pennenstreep van in Nederland iets minder ter faveure van de andere landen.
  En dat moet door ons bestreden worden.

 • oorspronkelijk

  sinds 1986 is er al een mestwet om verdere uitbreiding te voorkomen
  innovatie en creatief ondernemen breekt ons nu op.
  zelf regulering en handhaving door LTO en overheid wordt nu werkelijkheid.
  verstandig hier mee te rekenen
  maar wel het uiterste ondernemen om kostenverhogingen door overheid te voorkomen

 • veldzicht

  @oorspronkelijk,En wat is nu het probleem?er zijn nog steeds 700.000 minder koeien als in 1984,er zijn 1 milj. minder varkens
  en kippenmest gaat voor een groot deel naar Moerdijk,
  drinkwaterbedrijven hoor ik nooit klagen over vervuiling en het opppervlakte water is schoner dan ooit en de bossen staan er prima bij ,wat over blijft is een beetje onduidelijk geleuter van de milieu beweging over koeienscheten die de atmosfeer zouden verpesten!!!!!????
  en nog iets onmeetbaars over stikstof neerslag in natuurgebieden wat overal vandaan kan komen.

 • oorspronkelijk

  ik lees dat geconcentreerde veehouderij de cumulatie van schadelijke stoffen vergroot.
  koeien op stal doen dat ook.
  andere koeien en rantsoenen spelen een rol
  zwaardere lucht door milieubelasting slaat bij een afwijkende thermiek neer.
  ook zijn er meer auto's en nog minder koeien als voor de 2e wereld oorlog
  maar toen werkte een groter deel van de beroepsbevolking op het platte land en de concentraties vee waren minder.
  door meer houtwallen sloeg het eerder neer en werd de nu voor natuur gereserveerde aanplant minder belast.
  door de industriele revolutie zullen veehouderij en de rest van de economische motor grenzen stellen aan de leefbaarheid en lucht kwaliteit
  had ik maar niet gelezen dan was ik minder bezorgd
  Qua kennis wil ik de milieu en natuurdoelen begrijpen

 • DJ-D

  Oorspr... 12.44

  Laat je niet bang maken door de zogenaamde milieukenners.

  Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland vooral geconcentreerd in steden. Ook nog 17 miljoen kortbij in ruhrgebied. Heel veel verkeer is onderweg. Veel schepen varen af en aan.
  Er waren nog nooit zoveel dieren doodgereden, dat was goed nieuws! Zogenaamde natuurgebieden puilen uit.
  We worden steeds ouder.
  Maar het gaat toch heel slecht met het milieu en dat komt door een paar boeren die zelf nooit in de file staan of dure vliegvakanties nemen. Jazeker..

  Mensen worden bang gemaakt over de rug van boeren en helaas trappen veel boeren hier ook in.

 • mtseshuis

  @DJ-D een waarheid als een koe...

 • vandenbrandcv1

  Als de politiek nu echt zo graag koeien in de wei wil zien, moet ze eens beginnen om beweiding te belonen in de wet en regelgeving. een koe in de wei kan immers niet in de mestput poepen voor afvoer als gevolg van de strenge bemestingsnormen. beweiding is gewoon controleerbaar. iedereen met een klein beetje boerenverstand ziet zelfs op google earth of er wel of niet beweid wordt.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.