Rundveehouderij

Nieuws 3901 x bekeken

31 januari deadline derogatie en AMvB

De deadline voor de aanmelding voor derogatie en voor het indienen van aanvullende gegevens is 31 januari. Ook voor de vrijstelling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid is 31 januari de laatste dag dat aanmelding mogelijk is.

Volgens RVO.nl hebben nog niet alle ondernemers die het verzoek hebben ontvangen hun aanvullende gegevens voor de mestboekhouding doorgegeven. Het gaat onder meer om de eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december 2015, aan- en afvoer van andere meststoffen zoals kunstmest, aantallen dieren per soort en aan- en afvoer van staldieren.

Aanmelden voor derogatie 2016 moet ook uiterlijk 31 januari 2016 gebeuren. Boeren die dit jaar aan derogatie willen meedoen moeten altijd de opgave aanvullende gegevens 2015 invullen.

Vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Voor de AMvB grondgebondenheid is onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk. Ook die aanmelding moet uiterlijk 31 januari 2016 zijn ontvangen.

Met de vrijstelling AMvB grondgebondenheid mag een melkveehouder het gehele melkveefosfaatoverschot verwerken. Belangrijkste voorwaarde is dat hij aantoont dat voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen zijn aangegaan om het melkveefosfaatoverschot te laten verwerken. In dat geval hoeft hij geen extra grond te verwerven. Ook hoeft hij de fosfaatproductie van melkvee niet te beperken volgens RVO.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.