Rundveehouderij

Nieuws 18663 x bekeken 37 reactieslaatste update:10 jul 2015

Melkveehouder moet bufferen voor fosfaatrechten

Utrecht/Amsterdam - Fosfaatrechten verhogen de kostprijs van melkveehouders. Dat verwachten Rabobank en ING. Mogelijk dat deze kostprijsverhoging wordt gecompenseerd door een verlaging van de grondprijs.

De kostprijs van melkveehouders wordt verhoogd als fosfaatrechten worden ingevoerd. Vorige week kondigde staatssecretaris Dijksma (EZ) aan een stelsel van fosfaatrechten te willen invoeren voor melkveehouders per 1 januari 2016.

Naast grond en mestverwerking, zullen melkveehouders ook geld apart moeten houden om fosfaatrechten te kunnen kopen, willen zij de geplande en gefinancierde groei van hun bedrijf kunnen realiseren.

Extra onderdeel van kostprijs

Ruud Huirne, directeur Food & Agri van Rabobank: "Fosfaatrechten worden een extra onderdeel van de kostprijs. Hoeveel dat zal zijn, is nog lastig in te schatten. De omvang van de kosten zal afhangen van de mate van overdraagbaarheid, afschrijvingsmogelijkheid, afroming en opdeling in overschotsgebieden zoals bij de varkensrechten."

Compensatie

De bedragen nodig voor fosfaatrechten zullen ook de groei op sommige bedrijven vertragen. De Rabobank verwacht dat de groeiers van afgelopen jaar en ondernemers, die de stal nog niet vol hebben, voor extra kosten komen te staan. Volgens Huirne is het de vraag of de verhoging als gevolg van fosfaatrechten op een andere manier misschien wordt gecompenseerd. "Gaan veehouders bijvoorbeeld minder voor een hectare grond betalen? Ondernemers hebben tot nu toe beperkt rekening gehouden met fosfaatrechten."

Plannen uitstellen

De bank zelf zegt bij financiering rekening te hebben gehouden met hogere kosten voor voer en mest, tot voor kort niet voor rechten. "Zodra duidelijk werd dat er extra maatregelen kwamen, zijn we bij financieringsaanvragen wel extra financieringscapaciteit gaan vragen. Er moet een stukje financieringscapaciteit overblijven voor de aanschaf van rechten. Ondernemers die hun plannen kunnen uitstellen tot dat er meer duidelijkheid is over de kosten, adviseren we dat te doen. Kan dat niet, dan is het zaak dat melkveehouders een extra buffer aanhouden voor de aanschaf van rechten", aldus Huirne.

Voorzichtig met afgeven financieringen

Cor Bruns, sectormanager bij ING, zegt financieringsaanvragen anders te beoordelen nu duidelijk is dat melkveehouders te maken krijgen met fosfaatrechten. "Een ondernemer moet zelf een heel goed beeld hebben van zijn financiële positie. We zijn als bank heel voorzichtig met het afgeven van financieringen. De impact van de fosfaatrechten is groot."

Laatste reacties

 • peter1939


  dus nieuwe beleid werkt al......

 • robert1


  Kijk, de RABO praat de grondprijzen al naar beneden en de fosfaatrechten omhoog. Blijft er ook waarde (onderpand) zitten in intensieve bedrijven.

 • Foxxy

  Banken, maak de borst maar nat ! In 2016-2017 een recessie zo groot als de oerknal !! 

  -rente omlaag - geen optie meer
  -biljetten bijdrukken -ook al gebeurd
  -Staatssteun - geld op

  Koopkracht voor iedereen achteruit 


 • veldzicht

  De ene milieu maatregel duikelt over de andere heen,wat de kosten zijn doet er niet toe,Kijk eens hoe wij die milieu vervuilers (boeren) stevig durven aan te pakken. goed voor de onwetende eigen achterban die kan je van alles wijsmaken.

 • puinhoop

  Nog een jaartje 30 cent voor de melk en er zijn fosfaatrechten zat te koop en grond is voor weinig te krijgen Jippie!!!! 

 • Piet Piraat


  Ik denk dat het niet bufferen wordt, maar buffelen. Maar daar komen ze wel achter.

 • A.B.Vink

  IEMAND VERGEET DAT DE GRONDPRIJZEN NOG STEEDS ONDERHEVIG ZIJN AAN DE MARKTWERKING. GROND IS NOG STEEDS SCHAARS... ER KOMT NIET ZOMAAR MEER VAN, EERDER MINDER. ZE KUNNEN PRATEN WAT ZE WILLEN MAAR DAARMEE GAAT DE GRONDPRIJS NIET ZOMAAR ONDERUIT... ER ZIJN MEER GEGADIGDEN DAN ALLEEN DE VEEHOUDERIJ. IK BEN NIET BANG VOOR EN VERLAGING VAN DE GRONDPRIJZEN.

 • Zuperboer

  Eerst wordt je het hele voorjaar doodgegooid met een uitleg over vrije markt, prijspieken en prijsdalen en dientengevolge de noodzaak tot bufferen; Vervolgens is de inkt van het kladje van Sharon nog niet droog of de heren staan te verkondigen dat we moeten bufferen voor fosfaatrechten. Wie is hier nu naief?

 • LUCTOR


  Waarom zulke uitspraken als er nog niks duidelijk is om dan ook al de grondprijs onderuit te praten. Als de fosfaat rechten alleen overdraagbaar worden met grond kan ik de HR Huinre voorspellen dat de grondprijs zeer snel op het niveau zit wat nu al in sommige streken van NL betaald wordt namelijk boven een ton per hectare. Diegene die in grond geinvesteerd heeft kon het beste nog wel eens uit de bus komen. Vind het dan ook niet sieren om als pluche zitter zulke uitspraken neer te zetten.

 • hoekerland1


  Waneer krijgen wij fosfaatrechten  en gras voor de gansen

  die hectarens gras weg vreten.

  ongekent wat en beleid.

 • ohzo

  Als men eens rekent en vergelijkt met quotum tijdperk, kan  een ha inderdaad een ton kosten. Rabobank ook weer blij. Zal zo wel in Den Haag bij elkaar ' gelobbyed' zijn..

 • peter 103

  Ik ben bang dat de prijs voor de fosfaat rechten de pan uit gaat rijzen, de stallen zijn al gebouwd maar nog niet vol , en er moet wel in gemolken worden. Kijkend naar het verleden, de melkquotum prijzen, denk ik dat het zomaar 5000 euro per koe gaat worden, en dan is dat nog maar 50 cent voor een liter, bij 10000 liter per koe.

 • Genie


  Wat een koeieletters Vink,. Belangen?

 • Edje2

  ik denk dat vink zijn grond wil verkopen binnenkort.....

 • landboer


  peter 103 dan zijn we met z n allen weer heel wat rijker geworden....

 • albert hein

  Waar kun je die buffer krijgen dan ? Ben buffer nu al nodig om rek courant op peil te houden..

 • werklust


  De politiek maakt ons gek en kapot.

 • EMERGO!

  vaarzen worden duur! alle fosfaatrechten gaan in melkgevend vee zitten. de stoppende melkveehouder gaat jongvee opfokken en daar nog een goede boterham mee verdienen!
  De heren van de banken praten ook helaas maar met iedereen mee. Een jaar geleden, vlak voordat mh17 neerstortte, sprak iedereen over melktekorten en het kon niet op!
  Toen zou meerjarig gemiddelde bij de ene bank 34 cent zijn, een week later bracht andere bank een prognose van 38 cent of in die verhouding uit. men weet dus zelf niet waar ze het over hebben en dat is maar goed ook! maar reken de boer, je klant, er dan ook niet op af als melkprijs even tegen zit!
  dat gelul in de ruimte over grondprijzen en fosfaatrechten, laat het eerst eens wet worden en baseer dan je visie op feiten en niet op emotie!

 • lammerink

  Word weer een hoop luchtwaarde in de bedrijven gecreëerd  waardoor de financiering  nog weer een stukje omhoog kan of de reeds afgegeven financiering kanworden afgedekt.
  Hoe dan ook het werkt kostprijs verhogend. En dat is niet handig bij een wereld marktprijs.

 • jhege


  Laten we hopen op een fosfaatrechtenbank, zodat makelaars de prijs van deze rechten niet kunnen bepalen (naar boven)

 • joohoo

  Pass zorgt er voor dat de stallen binnen 3 maand gevuld zijn en alle vergunde dieren aanwezig.Zo niet volgt het intrekken van verguning voor de niet aanwezige dieren.En ze komen niet eens kijken ,het kan gewoon via IenR register.

 • simpel boerke

  We zijn weer goed bezig. Eerst bufferen om het zuur verdiende geld dan in gebakken lucht te steken en de eventuele winst weer aan de banken te geven om de uitbreiding te financieren. Gekker moet het niet worden.

 • Tonnis

  Maar als je blijft zitten waar je zit kost het niets.

 • Klaasvaak

  Goed.... mevrouw Dijksma wol beperking van de fosfaat productie.
  Leg dan ook wettelijk een maximale prijs van bijv. 1000 euro per koe/recht vast. Op deze manier werkt het niet extreem kostprijsverhogend tov onze Internationale collega's.

  Zal helaas wel whisfull thinking zijn.....

 • Peerke1


  Het melkquotum moest toch weg omdat er geld uit de sector vloeide. Waarom stemt L.T.O. dan niet tegen de Fosfaatrechten en omdat het een puur Hollandse aangelegenheid is zullen de Hollandse melkveehouders zich nog sneller uit de markt prijzen. Investeren in het buitenland met de Hollandse kennis zal steeds interessanter worden.

 • Klaasvaak

  #18 vaarzen worden juist goedkoper. Immers moet je er een fosfaat recht bijkopen. 
  Rechten gelden ook voor jongvee want dat is toekomstig melkgevend vee. Wel kun je voor 1 koe 4.5 kalveren  <1 jaar opfokken.  Moet er wel vraag naar zijn....

 • Ishtar

  Veel belangrijker is om te kijken welke berichten de ING en Rabobank en ABN de laatste 2 jaar de wereld heeft ingestuurd qua prognose.
  Immers een kind van 3, kon voorspellen dat melkquotum er af ging, er problemen gingen onstaan oa door het fosfaat plafond.
  Hebben ze dit voorzien?
  Hebben ze advies gegeven in die trend?
  Zo nee, dan hoef je deze bestuurders niet serieus te nemen.
  Het zijn dan gewoon vetgemeste bestuurders die alleen bezig zijn met hun bonus, en een paar keer per jaar.
  een berichtje de wereld insturen,z odat het net lijkt of ze er verstand van hebben.
  Wat ze doen is, 09:00 uur koffie to 10:00 uur.
  Van 10 uur to 11:00 de beurskoersen in de gaten houden.
  Van 11 to 12 denken waar ze gaan lunchen.
  Van 12 tot 14 gaan ze lunchen en wijn drinken.
  van 14h tot 15h gaan ze admin doen om die lunch te declareren.
  En om 15:30 gaan ze naar huis.
  En natuurlijk soms maken ze nog een persberichte over wat ze denken over het verloop van het jaar.
  Boerderij moet een overzicht maken van deze clowns van de banken, en al hun prognoses van de laatse jaren.
  We denkt dat dat er meer als 5% van hun 'voorspellingen' uitkomen?
  Je kan nog beter Jomanda gaan bellen, dan luisteren naar deze vetgemeste zogenaamde bestuurders.....

 • agro1


  denk ook aan een spelvoud, oh pardon sbelfout. moet natuurlijk buFFelen zijn. als de vos de passie preekt...... als ze het echt wisten, zaten ze niet op hun huidige plek. makkelijk om te weten.

 • agratax2

  Kan iemand mij uitleggen hoe fosfaatrechten de fosfaat kringloop in goede banen kan leiden? Ik dacht altijd dat de boer niet meer fosfaat mocht produceren dan zijn land kan opnemen plus nog een beetje extra. Maar bij verhandelbare rechten, zal volgens mij de meest draagkrachtige het recht kopen om nog meer fosfaat te maken dan zijn land kan opnemen en daarmee is hij milieuvervuilend bezig. 
  Ik zie de verhandelbare fosfaatrechten net als de CO2 rechten een Handelswaar waar de handelaren aan verdienen en waarmee ik het milieu niet dien. Er zal geen afname van de vervuiling komen, maar eerder een concentratie van de vervuiling. Zie onze inspanning om de CO2 uitstoot te verminderen en de extreme luchtvervuilings toename in Azie. Gaan wij deze weg met de fosfaatrechten? Waarom krijgt iedere akkerbouwer geen fosfaatrechten evenredig aan de opname capaciteit van zijn grond? Nee deze rechten zijn in het leven geroepen om de burger te laten geloven, dat het fosfaat probleem op een eerlijke en nette wijze is opgelost. De akkerbouwer mag weer eens de veehouder uit de STRONT helpen door zijn land 'gratis' ter beschikking te stellen voor fosfaat verwerking.

 • alco1

  Agratax. Er is ook nog zoiets als AmvR (soort grondgebondenheid)

 • alco1

  AMvB. Sorry

 • japke33

  de grondprijs gaat naar beneden?? Tuurlijk, logisch.
  Die mensen bij de banken, weten die wel wat er zich hier afspeelt?
  De grondprijs zal niet dalen, grond is schaars.Maar als de grondprijs wel daalt,komt dit doordat er veel boeren faiiliet zullen gaan en er weinig anderen zijn die de grond kunnen kopen. Want ja, bufferen dat zit er bij de meeste boeren niet meer in de komende jaren. En dan denk ik dat de banken ook zenuwachtig gaan worden, want dan komt het verhaal van Denemarken aardig dichtbij.

 • MKRouveen

  We zouden als extensieve bedrijven eigenlijk accuut moeten stoppen met ruwvoer verkopen en mest afnemen van de intensieve bedrijven. Als we dat een paar jaar doen zijn ze allemaal op de fles, is grondgebondenheid weer gewaarborgd evenals de derogatie. We moeten ook eens beseffen dat de intensieven in leven worden gehouden door de extensieven! Wat als de extensieve grondgebonden bedrijven geen gras meer over hebben en geen mest van een ander meer kunnen gebruiken?

  Melkvee houden zonder grond is als zeilen zonder wind. Mooi als het waait maar als de wind gaat liggen heb je een probleem.

 • hornblower

  ik kon altijd wel mest aanvoeren , de ruimte was er wel, maare ik vond dat zeer onverstandig met name voor de insleep van ziektes, ene wie garandeert mij dat ik de gehaltes krijg??? vandaar, ik ben daar nooit aan begonnen. MK Rouveen heeft met zijn verhaal ook volkomen gelijk.

 • EMERGO!

  #26: we denken hetzelfde! veehouders die willen melken zullen al hun fosfaatrechten gebruiken om melk te produceren en dus jongvee uitscharen of afstoten. er zal echter vervanging nodig blijven en die wordt aangekocht! daar is minder van op dat moment en dus wordt een vaars duur!

 • wilem

  prachtig beroep dat melken , gelukkig zijn mijn kinderen wat anders gaan doen

 • Jaap39

  #33 en 34,
  Het uitspelen tussen intensief en extensief heeft geen enkel nut. Bovendien blijkt de groep extensief kleiner te zijn als verwacht. Hoeveel voelden zich tot vorig jaar nog extensief en moeten nu ook ineens mest afvoeren. Ook in de extensieve regio's. 

  Jullie bufferen jullie Ruwvoer maar en je voert maar geen mest aan. Veel medestanders zul je er niet mee krijgen. Zegt wel iets over de onderlinge op scherp gezette verhoudingen. Ben blij dat je mijn buurman niet bent.


Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.