Rundveehouderij

Nieuws

VS ziet melkprijsherstel in 2017

Het zijn de Europese melkveehouders, en dan met name die in Ierland en Nederland, die voor een groot deel schuldig zijn aan het trage herstel van de mondiale zuivelmarkt. Dit stelt de Amerikaanse zuivelexportraad USDEC in de jongste vooruitblik.

De verwachting daarvan is dat de Nederlanders en de Ieren niet voor het einde van het tweede kwartaal van 2016 gas zullen terugnemen. Pas als de voorjaarspiek is geweest, zal de druk op de mondiale zuivelmarkt dalen, is de verwachting.

Licht herstel in tweede helft 2016

Nieuw-Zeeland heeft dan al geremd en zit tegen het einde van het productieseizoen, terwijl ook de Amerikanen het rustiger aan doen. In de tweede helft van 2016 zal de melkprijs licht aantrekken, terwijl in 2017 echt herstel van prijzen zal volgen, doorlopend tot in 2018, aldus USDEC.

Tegenstelling met Europese verwachting

Dit is een iets genuanceerder en optimistischer visie dan de Europese Commissie eerder deze week presenteerde. Die denkt dat de melkprijs nog wel tot 2020 op globaal gezien het huidige niveau kan blijven, al laat ook zij ruimte voor (beperkte) tussentijdse oplevingen.

China zet zuivelmarkt onder druk

Naast Europa zet ook China de zuivelmarkt onder druk, stelt USDEC. Dit niet alleen door de fors gedaalde verkopen, maar ook door een toenemende eigen productie. Volgens de Amerikanen is de Chinese melkproductie de laatste 2 jaren met zo'n 10 procent of 3 miljoen ton gestegen. Dit ondanks de hoge kosten van de melkproductie in China en de lage opbrengstprijzen, met name dit jaar.

China en Rusland kopen sinds 2013 minder melk

De grootste onbalans op de wereldzuivelmarkt komt volgens de Amerikanen doordat China en Rusland na 2013 samen opeens 8 miljoen ton melk minder aankochten (meer dan 10 procent van de totale wereldmarkt), terwijl melkveehouders in Oceanië, Europa en de VS hun productie bleven vergroten.

Of registreer je om te kunnen reageren.