Rundveehouderij

Nieuws 1932 x bekeken

Intensiteit melkveehouderij toegenomen in 2014

Zwolle - Het groeizame jaar 2014 heeft de melkproductie per hectare vorig jaar flink opgestuwd, maar het energieverbruik per kilo melk is ook gestegen.

Dit blijkt uit cijfers van de VLB, de vereniging van accountants en belastingadviesbureaus. De organisatie zet hiermee voor het derde jaar achtereen duurzaamheidskengetallen op rij. Dit gebeurt aan de hand van de cijfers van 500 melkveebedrijven.

Meer melk, geen groter voerareaal

De melkproductie per bedrijf steeg met 4 procent naar 909.335 kilo melk. De ontwikkeling van het voerareaal is evenwel achtergebleven. Daardoor steeg ook de melkproductie per hectare. Die kwam uit op 17.774 kilo, wat 427 kilo meer is dan in 2013.

De mate van weidegang bleef ondertussen vrijwel gelijk op 72 procent. Dit betreft zowel deeltijds- als voltijds-weidegang.

Gunstig effect op mineralenbelasting

Het groeizame jaar had een gunstig effect op de mineralenbelasting van de bodem. Het stikstofoverschot in de bodem kwam uit op 135 kilo per hectare, voor fosfaat was er een tekort van 18,8 kilo. Vergelijkende cijfers voor het jaar ervoor geeft de VLB niet.

Oorzaak van de hogere fosfaatonttrekking zijn onder meer de hogere fosfaatgehaltes in het geoogste ruwvoer. Dit voer is vorig jaar deels opgevoerd. Desondanks daalt de fosfaatefficiëntie niet, maar stijgt die met 0,3 procentpunt naar 33 procent.

Meer diesel nodig bij hogere voerproductie

De hogere voerproductie resulteert logischerwijs in een hoger verbruik van dieselbrandstof. Het directe verbruik ging met 21 liter per hectare, ofwel bijna 15 procent, omhoog naar 162 liter per hectare. Het indirecte verbruik (loonwerker) steeg met 10 liter, of ruim 10 procent, naar 108 liter per hectare. Het totale energieverbruik per bedrijf steeg met 4 procent naar 786 kiloJoule per kilo melk.

Of registreer je om te kunnen reageren.