Rundveehouderij

Nieuws

Zuivel richt pensioenfonds op voor bedrijfstak

Zoetermeer - De zuivelindustrie krijgt een eigen pensioenfonds. Per 1 januari 2015 richten zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie, samen met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie het 'Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie' (BPZ) op, zo melden ze.

De definitieve oprichting is nog onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank.

Met het bedrijfstakpensioenfonds kiezen werkgevers en vakorganisaties voor een collectieve regeling en uitvoering van de toekomstige pensioenopbouw. De regeling is in lijn gebracht met recente marktontwikkelingen en de gewijzigde wet- en regelgeving, stellen de oprichtende organisaties.

Werkgevers en vakorganisaties streven met het BPZ een uniforme en eigentijdse pensioenvoorziening en -uitvoering na, die betaalbaar is voor werkgevers en werknemers en die toekomstbestendig is.

Het BPZ gaat de pensioenregeling uitvoeren voor ongeveer 8.000 werknemers in de zuivelindustrie en aanverwante bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.